Prestefossen tursti med hengebru

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Den gamle hengebrua som no er borte. I staden er det komen ei ny bru for å binde turstiane i området saman til eit samanhangande friluftsområde.
Den nye brua.
I dette området, på begge sider av Otra, kjem dei nye turstiane.
Foto: Geir Daasvatn

Prestefossen tursti med hengebru er eit statleg sikra friluftsområde med eit nett av turstiar på begge sider av Prestefossen i Otra i Valle kommune, mellom gardane Nomeland på vestsida av elva og Sagneskar på austsida. At anlegget er statleg sikra inneber at det blir bygd med statleg stønad, og skal vere tilgjengeleg for allmenn ferdsle til «evig» tid. Området er for tida (2016) under utvikling, samstundes som Prestefossen hengebru vert totalrenovert.

Prestefossen tursti blir eit spennande turområde med stiar av ulik kvalitet og lengde. Tanken bak er at det skal vere noko for alle, uavhengig av alder, form og funksjonsnivå.

Anlegget har fram til januar 2016 fått om lag 1,7 millionar kroner i statleg støtte gjennom den nemde ordninga. Valle kommune fekk i 2015 også godkjent ein søknad om 1 million kroner i spelemidlar til prosjektet.

Kjelder[rediger]

Sjå også[rediger]

Kart[rediger]

Laster kart...