Onsdagssending i Valle Radio 20190227

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Onsdagssending i Valle Radio 20190227 er sida til programmet i Valle Radio onsdag 27. februar 2019.

Program[rediger]

 • Orientering om personvern ved John A. Horve, personvernombud for Setesdalskommunane
 • PS 2/19 Førespurnader
 • PS 3/19 Ordførar orienterer
 • PS 4/19 Revisjon av vilkår for Finndølavassdraget - høyring
 • PS 5/19 Ventilasjonsanlegg på Valle bygdeheim - revidert kostnadsoverslag/auke i budsjettramme
 • PS 6/19 Sal av kommunale bustader - fullmakt
 • PS 7/19 Fullmakt til bruk av fond - Utvalde kulturlandskap Rygnestad/Flateland
 • PS 8/19 Oppfølging av førespurnad om leige av areal i kommunehuset
 • PS 9/19 Søknad frå Valle kommune om bli med i Midt - Agder Friluftsråd
 • PS 10/19 Nedlegging av Hylestad skule, flytting av elevane til Valle skule, avhending av Hylestad skule
 • PS 11/19 Sak frå kontrollutvalet: Brev frå 5 kommunestyremedlem - utgreiing
 • PS 12/19 Tur/skiløype med asfalt, LED-lysanlegg og snøproduksjon -finansieringsplan knytt til søknad om spelemidlar

Eksterne lenker[rediger]