Evje kommunale idrettsplass

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Evje kommunale idrettsplass på byrjinga av 1960-talet. I bakgrunnen Dyrskueplassen, som no er flytta til Evjemoen. I framgrunnen det militære bustadfeltet Stjernebyen. Foto utlånt av Alf Georg Kjetså

Evje kommunale idrettsplass var idrettsbanen på Evje frå 1935 og fram til ca 1970, då Evje stadion vart bygd og teken i bruk. Idrettsplassen låg rett aust for Dyreskueplassen på Evje, der det i dag er grusbane og skeisebane om vinteren. Den gongen var plassen ein furuskog. Banen var ein grusbane for fotball, med ein løpebane for friidrett rundt. Då Otra IL starta med handball på byrjinga av 1960-talet, fungerte grusbanen også som handballbane dei første åra.

Det var det nystarta arbeidaridrettslaget i bygda, Evje AIL, som tok opp saka om byggjing av ein kommunal idrettsbane med kommunestyret. Det var noko politisk kiving om kommunen skulle vere ansvarleg for byggjinga. Dei borgarlege representantane i kommunestyret stemde mot bruken av kommunale midlar. Men fleirtalet (arbeidarrepresentantane) ville det annleis, og 16. februar 1935 vart det vald ei kommunal nemd som skulle kome med framlegg om å byggje ein kommunal idrettsplass.

Arbeidet tok til 2. mai 1935 og varte fram til byrjinga av august same sommaren. Det vart utført av arbeidsledige unggutar som hadde meldt seg til arbeidsledighetskomiteen. Arbeidsleiar var O. P. Gautestad.

Idrettsplassen var i mange år ein god stad å drive idrett for ungdomen i bygda. Men etter kvart kom banen i stadig dårlegare stand, og på byrjinga av 1960-talet var han blitt nærast ubrukeleg.

I dag er Evje kommunale idrettsplass, eller «grusbanen» som plassen mykje er kalla dei siste tiåra, ikkje lenger i bruk til fotball eller annan idrett om sommaren. Men Evje og Hornnes kommune lagar ein fin skeisebane der kvar vinter, såframt forholda tilseier det.

Kjelder[rediger]