Onsdagssending i Valle Radio 20171025

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Onsdagssending i Valle Radio 20171025 er sida til programmet i Valle Radio onsdag 25. oktober 2017. Jørund Georg Jore var teknikar.

Program[rediger]

Saker[rediger]

 • PS 46/17 Referatsaker
 • RS 22/17 Den kulturelle spaserstokken 2017 - informasjon, tildeling og rapportering
 • RS 23/17 Turvegar - Statusoppdatering oktober 2017
 • RS 24/17 Vidareføring av statleg tilskot til kommunalt barnevern 2017
 • RS 25/17 Forprosjektrapport skilype med asfalt, LED-lysanlegg og snøproduksjon
 • RS 26/17 Referat frå møte mellom administrasjon og politisk leiing i Valle kommune 03.10.17
 • RS 27/17 Møtebok frå Valle kontrollutval 21.09.17
 • PS 47/17 Førespurnader
 • PS 48/17 Tertialrapport pr. 31.08.17
 • PS 49/17 Status frivilligsentral
 • PS 50/17 Oppretting av Valle ungdomsråd
 • PS 51/17 Krav om revisjon av alle konsesjonar til å foreta regulerig og overføring i Otra-vassdraget
 • PS 52/17 Søknad om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk - KK Thaimat AS
 • PS 53/17 Detaljregulering for del av Ugledalen - handsaming av klage på vedtak (sak 16/17)

Eksterne lenker[rediger]