Hampetjønn

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Hampetjønn nærmiljøanlegg
Foto: Reidar Tveito
Slik så det ut her ein gong
Foto: Reidar Tveito

Hampetjønn er eit nærmiljøanlegg på Byglandsfjord i Bygland kommune med balløkke, ballbinge og tennisbanar. Anlegget vart opna av ordførar Knut A. Austad jonsokkvelden 2010 med om lag 40 vaksne og ungar til stades. Ved det høvet fekk Oskar Roel ære for at anlegget har kome i stand.

I tidlegare tider var denne staden ei botnlaus myrtjønn omkransa av skog, ein stad ein helst heldt seg unnan. Tjønna har og gjeve namn til bustadfeltet Hampefjell, der det før bustadfeltets tid sto ein hoppbakke med høgt trestillas til ovarenne, Hampetjønnbakken. Det har vert sagt av fleire at våpen og ammunisjon vart dumpa i tjønna under krigen. Også anna skrot vart løynd i djupet, mellom anna bussrammer. Bygland kommune fylte opp tjønna med trestuvar og anna fyllmasse frå bustadfelta, for til slutt å sette Gunnar Gautland i sving med å jamne ut heile området. Olav Aasland med ivrige dugnadsfolk fekk fyrst til ein tennisbane, og sidan har området utvikla seg til eit nærmiljøanlegg som nemnt i avsnittet ovafor.

Kjelder[rediger]