Dam Skjerkevatn

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Dam Skjerkevatn.
Foto: Agder Energi

Dam Skjerkevatn er ein stor dam i Øvre Skjerkevatn i Åseral. Etter planlegging av Sweco, som starta i 2011 med landskaps- og miljøplanar, tekniske planar, tilbudsgrunnlag og detaljprosjektering av dammen, vart han bygd av arbeidsfellesskapet JV Skanska og TT Anlegg ANS mellom 2016 og 2018.

Dammen erstattar ein dam frå 1933. Den nye Dam Skjerkevatn er 50 meter høg og 450 meter lang. Den heva vasstanden i vatnet med 23 meter og gjorde at Nåvatn og Øvre Skjerkevatn vart eitt stort magasin for Skjerka kraftverk. Grunnen til bygginga var skjerpa krav til sikkerhet. Den gamle dammen vart riven, massane vart brukt i den nye dammen, som er ein ein steinfyllingsdam på 700.000 m³. Totalkostnad var 600 mill. kr.

Dam Skjerkevatn fekk prisen Damkrona 2018. I grunngjevinga heiter det: «Årets kandidat fremstår som et stort og spennende byggverk. Damarbeidet har ført til økt produksjon av fornybar energi på en miljømessig god måte og uten store konflikter. Prosjektet har endt opp i et meget flott og presist damanlegg med gode tilslutninger til et godt formet sideterreng. Byggefasen ble gjennomført på en meget tilfredsstillende måte. Anleggsveier ble bygget etter gammel skikk med stabbesteiner der det var behov og med størrelse etter fremtidig behov. Steinbruddet ble plassert i reguleringssonen. Alle fyllinger ble påført stedegne vekstmasser. Det ene riggområdet er i etterkant benyttet som et visningssted av hele damanlegget.»

Kjelder[rediger]

Kart[rediger]

Laster kart...