Ånund Brottveit

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Ånund BrottveitSymbol unrelated.svg
Ånund Brottveit.jpg
Født: 1. februar 1960 (59 år)

Ånund Brottveit (født 1960 i Arendal) er fra 1. februar 2013 forskningssjef for Kirkeforskningsinstituttet (KIFO) i Oslo.

Biografi[rediger]

Ånund Brottveit er sønn av Kjetil O. Brottveit og Ingebjørg Brottveit. Familien flyttet til Valle i 1973 og han gikk på ungdomsskolen i Valle. Deretter gikk han på Hornnes gymnas før han begynte å studere. Han tok først grunnfag i historie og studerte deretter spansk før han begynte på sosialantropologi i 1985. Dette fullførte han med hovedfag i 1991. Fra 1991 har Ånund Brottveit arbeidet på Diakonhjemmet Høgskole som forsker og høgskolelektor. Parallellt har han vært knyttet til Universitet i Oslo og Universitetet i Tromsø, og i 2009 hadde han et seks måneders opphold som visiting scolar ved University of California, Berkely. Han er gift og har to barn, familien bor i Groruddalen i Oslo.

25. januar 2013 disputerte han for doktorgraden med avhandlingen Åpne samtaler – mer enn ord? Nettverksmøter som kommunikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering.

Bibliografi[rediger]

Bokutgivelser:[rediger]

 1. 2004 Brottveit, Å., Hovland, B.M., og Aagedal, O.: Slik blir nordmenn norske. Bruk av nasjonale symbol i eit fleirkulturelt samfunn. Pax forlag a/s. Oslo.
 2. 2003 Helt naturlig? Sorg og dødsritualer i et krysskulturelt perspektiv. Bokkapittel. I: Bugge, K.E., Eriksen, H. og Sandvik, O. (red.): Sorg. Fagbokforlaget. Bergen.
 3. 1999 Brottveit, Å. og Aagedal, O. (red.): Jakta på elgjaktkulturen. Abstrakt forlag. Oslo.
 4. 1996 Medforfatter i: Nielsen, F.S. (m.fl.): Nærmere kommer du ikke ... Håndbok i antropologisk feltarbeid. Fagbokforlaget.

Fagartikler i tidsskrift:[rediger]

 1. 2006 Aagedal, O. og Brottveit, Å.: Kunsten å jubilere. Dyrekjøpte erfaringar frå unionsjubileet. Nytt Norsk Tidsskrift. nr. 2/2006.
 2. 2005 Brottveit, Å. og Aagedal, O.: Kampen om fortida. Unionsjubileet som nasjonal identitetspolitikk. Sosiologi i dag. volum 35 nr. 3/2005 s.79-106.
 3. 2003 Leiken i elgskogen. Plan nr. 2/2003, s.22-27.
 4. 1996 Rasismen og de utenlandsadopterte. Norsk nyrasisme og kulturforståelse, belyst ved erfaringer fra utenlandsadopsjon. Norsk Antropologisk Tidskrift, nr. 2/96.
 5. 1994 Erfaringer med ny organisasjonsmodell. (Brottveit, Å. og Sørbye, L.W.) Sykepleien-fag , nr. 3, 1994, Oslo.

Bidrag i antologier:[rediger]

Refereebedømte fagartikler i antologier
 1. 2012 Brottveit, Å. Hompland, A., og Aagedal, O.: Skisport, nasjonalidrett og etnisk mangfold. I Hanstad, D.V. (red): (SKI-VM 2011. Planlegging og gjennomføring) Akilles forlag. Oslo.
 2. 2012 Aagedal, O. Hompland, A., og Brottveit, Å.: Folkefestens arkitektur. I Hanstad, D.V. (red): (SKI-VM 2011 Planlegging og gjennomføring) Akilles forlag. Oslo.
 3. 2000 Innvandreres forhold til majoritetens nasjonale ritualer og symboler I: Ståhlberg, K. (red.): Folkeligt samarbete i och mångkulturalitet i Norden. Nord-serien 2000:29. Nordisk Ministerråd. København.
Andre bidrag i antologier
 1. 2003 Ethnic Identity among Adult Intercountry Adoptees in Norway. I: The Meaning of Roots: Ethnic Identity&Biological Heritage. Conference Proceedings. The Korea Club. Copenhagen 2003.
 2. 2002 Skolens ritualer i et flerkulturelt samfunn. I: Norges forskningsråd: Internasjonale migrasjon og etniske relasjoner 1997-2001. Norges
 3. 2001 Innvandrere og nasjonaldagsfeiringen i Oslo I: Hovland, B.M. og Aagedal, O. (red.): Nasjonaldagsfeiring i fleirkulturelle demokrati. Nord 2001:4. Nordisk Ministerråd. København. Norges forskningsråd
 4. 1999 Negotiating ethnic identities: Intercountry transracial adoptee’s strategies facing external categorisation. In: Rygvold, A-L., Dalen, M. og Sætersdal, B. (eds.): Mine-ours-yours-ours and theirs. Adoption, changing kinship and family patterns. Conference report. Department of special needs education. University of Oslo.

Eksterne lenker[rediger]