Vegusdal - Kultursoge

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Bokomslaget.

Vegusdal - Kultursoge er ei bygdebok som omhandlar kultursoga i tidlegare Vegusdal kommune i Birkenes. Ho er skrive på nynorsk av Unni Setane Engesland og Helene Setane. Nokre av kapitla er skrive av andre forfattarar. Boka er utgjeve i 2002 av Vegusdal bygdesogenemnd. Trykk: Aase Grafiske. 530 sider.

Innhald

 • Vegusdal og Vegdølane
 • Wegusdall Sogen W. Sundett
 • Fornminne
 • Stadnamna fortel si soge
 • Litt om Vegusdalsmålet
 • Kristenliv og kyrkje
 • Lekmannsrørsla
 • Skulen i Vegusdal
 • Vegar og samferdsel
 • Jordbruk, husdyrhald og livet på garden
 • Skogbruket
 • Floting og elvereinsking
 • Husmenn og husmannsplassane
 • Lofthusrørsla
 • Fangst, fiske og dyreliv
 • Helse og helsestell
 • Fattigvesen og sosialomsorg
 • Litt om administrasjon og styringsverk frå tidlege tilder til 1837
 • Lensmenn
 • Kommunestyret
 • Forlikskommisjonen
 • Forsvar og militærvesen
 • Glimt frå krigsåra 1940-45 i Vegusdal
 • Industri
 • Posten skal fram
 • Landhandel
 • Sørlandsbanen gjennom Vegusdal
 • Telefonen kjem til bygda
 • Utvandringa til Amerika
 • Mat og måltid
 • Klesdraktene i bygda
 • Bibliotek og lesing
 • Vegusdal Sparebank
 • Iveland og Vegusdal bygdemuseum
 • Lag og foreningar
 • Musikk og spelemenn
 • Viser og dikting
 • Segn, overtru og uforklarlege ting
 • Høgtid og fest

Kjelder

 • Kultursoga - føreordet, side 5-6