Når det gjelder arrangement i Setesdalswikis kalender: sjekk med arrangøren før du reiser – mange arrangement avlyses dessverre pga corona.
Dette har vi ikke mulighet til å følge godt nok opp.

Kontrollutvalet i Bykle

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Kontrollutvalet i Bykle har fem medlemmer og personlege varamedlemmer valde av kommunestyret. Frå 2011 er desse med:

Sekretariat for kontrollutvalet er Agder Sekretariat.

Kontrollutvalet har blant anna oppgåver knytt til:

  • Tilsyn med forvaltninga, som til dømes er vurdering av rutinar, system, instruksar osb.
  • Rekneskapsrevisjon (bl.a. uttale til årsrekneskapen og fylgje opp merknader til rekneskapen)
  • Forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av dei kommunale midla)
  • Selskapskontroll ( kontroll av kommunen sine eigarinteresser i selskap)
  • Tilsyn med at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning

Kontrollutvalet innstiller og rapporterer til kommunestyret.