Heddeviksfjell naturreservat

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Utsikt fra husmannsplassen i Heddeviki sørover mot Åraksbø. Naturreservatet er området til venstre i bildet.

Heddeviksfjell naturreservat ligger i lia på østsiden av Åraksfjorden, mellom Åraksbø i sør og Heddeneset i nord. Det er vernet ved kgl. res. 15. desember 2017.

Verneformål[rediger]

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med stor naturvariasjon, med slåttemark, høstingsskog, rik edelløvskog, rik blandingsskog, gammel barskog, gammel løvskog, sørvendt berg og rasmark, lågurt-granskog og den nordligste utposten av eik i Setesdal. Området har et rikt artsmangfold og mange rødlistearter.

Nord-øst i området ligger husmannsplassen Heddeviki.

Kilder[rediger]

Kart[rediger]

Laster kart...