Gustav Ballestad

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Gustav Ballestad
Gustav Ballestad Røsten fra Rosfjord.jpg
Født: 1. september 1890
Død: 24. august 1987 (96 år)

Gustav Ballestad (født 1. september 1890, død 24. august 1987) var generalsekretær i Indremisjonsforbundet fra 1927 til han gikk av for aldersgrensen i 1960.

Ballestad vokste opp i Lyngdal. 16 år gammel reiste han i 1906 til USA og jobbet som bygningsarbeider i flere år. Men i 1913 reiste han tilbake til Norge. Der fikk han flere oppdrag som taler på møter rundt om på Sørlandet. Høsten 1915 ble det vekkelse i Kvinesdal og han ble der et halvt år, siden var han ofte i Kvinesdal og hadde møter. Der møtte han Gabriel Refstie, som var hjelpesekretær i Det Vestlandske Indremisjonsforbund. Det førte til at han i august 1916 kom til Bergen for å ha møter i Bergen Indremisjon. Der ble han i tre måneder og der møtte han sin første kone, Nelly Ballestad, født Eriksen. De giftet seg i 1917 og etablerte seg med eget hus i Lyngdal. Deretter fortsatte han som emissær for Indremisjonsforbundet.

I september 1924 reiste han igjen til Amerika. Der var han predikant i norske menigheter et år, men i september 1925 kom han tilbake til Norge. Kona Nelly var syk og hun døde samme år. Han satt igjen med to gutter, en på 6 år og en på 2 år. I 1926 fikk han kall til å bli sekretær i Indremisjonsforbundet etter Nils Lavik, som var blitt rektor på organisasjonens bibelskole. Der begynte han så i januar 1927 og hadde stillingen til han ble pensjonist i 1960, i 33 år. Han flyttet til Bergen og giftet seg igjen, denne gangen med Olga Ballestad, født Hoshovde. Med henne fikk han en datter og en sønn.

Selv om han var generalsekretær og administrerte de andre emissærene i Indremisjonsforbudet, var han mye ute som taler selv også. I tillegg hadde han redaktøransvaret for Indremisjonsforbundets blad Sambåndet. I 1938 var han sentral under reorganiseringen av Organisasjonenes Fellesråd som organiserte Geilomøtene. Etter hans opplegg deltok nå landsomfattende organisasjoner med to personer hver for å drøfte aktuelle spørsmål innen misjonsarbeid i Norge.

Samme år dro han på sin tredje reise til USA. Det var om sommeren og han samlet mye folk til teltmøter der.

Under krigen ble mye av arbeidet til Indremisjonsforbundet berørt. I Finnmark ble flere institusjoner brent da tyskerne trakk seg tilbake, så etter krigen ble det mye arbeid med å bygge opp igjen disse. I 1946 vedtok organisasjonens styre å etablere en landbruksskole i Lyngdal. Den ble innviet i 1947 og Gustav Ballestad var i mange år skolens styreformann. Her ble det også naturlig å arrangere bibelcamping om sommeren og Ballestad deltok gjerne som taler.

Også etter at han gikk av med pensjon i 1960, fortsatte han som emissær og hadde i mange år en utstrakt reisevirksomhet. I 1982 vigslet han nytt bedehus i Alleen Lyngdal og det ble noe av det siste han gjorde som predikant. Samme året flyttet han fra heimen sin i Laksevåg til et aldershjem i Arna ved Bergen. Der døde han 24. august 1987.

I september 2019 sendte Valle Radio flere andakter av Gustav Ballestad.

Kilder[rediger]

  • Jens M. Rognsvåg: Gustav Ballestad - røsten fra Rosfjord. Luher forlag 1985 ISBN 82-531-4191-2