Gunnar Løyland

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Gunnar Løyland
Født: 30. august 1922
Død: 15. oktober 2016 (94 år)

Gunnar Løyland (født 30. august 1922 i Valle, død 15. oktober 2016) bodde på Leira i Valdres. Han etterlot seg kona Kaia Løyland, barna Jon Løyland, Svein Løyland og Dagfinn Løyland, svigerbarn, barnebarn og øvrig familie. Gravferda var fra Tingnes kirke fredag 21. oktober 2016 klokka 13. Like kjært som blomster var en gave til menighetsbladet. Etter gravferda var alle velkommen til minnesamvær.

Han var sønn av Jon Løyland og kona Gyro.

Minneord[rediger]

Terje Eklund skreiv dette minneordet som stod i Vårt Land lørdag 29. oktober 2016 side 45

Folkehøyskolemannen, presten og medmennesket, Gunnar Løyland, er ikke lenger blant oss. 15. oktober døde han fredfullt, 94 år gammel. Med ham har en hedersmann gått ut av tiden. Gunnar Løyland var av hel tre. Et klokt, stillferdig og varmt menneske. Alle vi som lærte Gunnar å kjenne, står tilbake i dyp takknemlighet for alt han ga oss gjennom samvær og fellesskap. På sin lune væremåte og med sitt fredsæle sinn tok han plass i hjertene våre. Løyland var lærd, men brukte aldri store ord. Han hadde stor integritet og var et menneske man lyttet til med interesse og respekt.

Gunnar Løyland var født i Valle i Setesdal. Selv om han storparten av sitt liv bodde i Valdres, kjente han i alle år sterk tilknytning til Setesdal og slektsrøttene der. Løyland hadde tilegnet seg en solid utdannelse. Han ble cand. theol. fra Menighetsfakultetet i 1950 og tok to år senere praktikum og ble ordinert til prest i 1955 av biskop Johannes Smemo i Oslo domkirke. Samtidig utdannet han seg til lærer, og det var da også lærergjerningen som kom til å bli hans hovedvirke gjennom et langt liv. I 1954 ble Gunnar Løyland tilsatt som lærer ved Valdres Folkehøgskule på Leira, hvor han fra 1962 virket som lektor. Mange er dem som har kunnet glede seg over hans grundige og berikende undervisning. I hele 34 år sto han i sin trofaste gjerning ved Valdres Folkehøgskule.

Men Gunnar Løyland var også prestemann. Helt frem til han var 80 gjorde han prestetjeneste i Valdres prosti. Alt fra enkelttjenester til lengre vikariater. Løyland var en solid forkynner, grunnfestet i bibel og bekjennelse, tydelig Kristus-sentrert. Han hadde en stor kjærlighet til Den norske kirke, men så med sorg på den liberale utvikling. Gunnar Løyland var et bønnemenneske, og som sjelesørger og medmenneske har han betydd mye for mange. Det må her óg nevnes at han hadde et bankende hjerte for misjonen.

Gunnar Løyland var også kirkebygger. Han var en av dem som sto i bresjen for å få reist Tingnes kirke på Fagernes. Kirkebygget ble vigslet i september 1972 av biskop Alex Johnson. Fredag 21. oktober ble Gunnar Løyland jordfestet på Tingnes kirkegård. Der lød ordene: «Av jord er du kommet. Av jorden skal du igjen oppstå». Gunnar Løyland var gjennom et langt liv i Herrens hender, og han er fortsatt i Herrens hender.

Guds fred over Gunnar Løylands gode minne!

Kilder[rediger]