Folk i nær fortid

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Folk i nær fortid er ei liste over folk som døydde i Evje, Hornnes, Iveland og Bygland frå 19. april 1978 til 19. desember 1978. Lista er grunnlag for eit prosjekt som fotografen Terje Abusdal arbeider med. Han vil difor vite meir om desse personane.

Evje[rediger]

Her er lista over folk frå Evje:

Namn Fødselsdato Dødsdato Yrke Sivilstand Merknad
Hans Torfinn Haugen 17. oktober 1933 11. april 1978 Flaggkvartermeister Gift
Åsulf Haugland 25. august 1906 16. april 1978 Gardbrukar Gift
Arne Haugen 27. mars 1929 28. april 1978 Vegarbeidar Gift
Jens Jensen 28. oktober 1884 28. april 1978 Enkjemann Fødd i Froland
Biørg Theresia Hansen 15. oktober 1934 12. mai 1978 Skilt
Anna Knutsen 22. desember 1901 15. mai 1978 Pensjonert hushjelp Ugift
Malli Anette Åsland 4. januar 1898 5. juni 1978
Borghild Svee 13. mars 1906 11. juni 1978 Pensjonert husmor Fødd Wærness
Aagot Ramse 25. september 1907 30. juni 1978 Telefondame Enkje
Øystein Kleveland 25. juni 1901 30. juni 1978 Pensjonert magasinbetjent Gift
Astrid Hodne 6. november 1911 25. juli 1978 Reingjeringshjelp Enkje
Jensine Skjeggestad 27. desember 1893 10. august 1978 Pensjonert hushalderske Ugift
Berte Haraldstad 19. mai 1900 18. august 1978 Pensjonert kafeeigar Enkje
Knut Landsverk 5. januar 1898 29. august 1978 Bonde Gift
Gerhard August Haukom 22. april 1901 6. september 1978 Pensjonert lensmann Gift
Einar Klepsland 17. juni 1914 26. september 1978 Kaptein i Forsvaret/ kontorsjef Gift
Karen Kristine Gregersen 12. august 1903 28. september 1978 Bondekone Enkje
Ole Landsverk 16. april 1904 9. oktober 1978 Skogs- og sagbruksarbeidar Ugift
Gyro Bjoraa 15. januar 1882 19. oktober 1978 Husmor Enke
Daniel Risdal 4. mars 1892 25. oktober 1978 Skogsarbeidar Gift
Thorborg Aasine Skibelid 1. februar 1905 25. oktober 1978 Pensjonert sjukepleiar Gift
Tarjer Håberg 20. februar 1909 2. desember 1978 Husmor Gift

Hornnes[rediger]

Namn Fødselsdato Dødsdato Yrke Sivilstand
Anna S. Haugland 10. juli 1892 21. mars 1978 Husmor Enke
Aanen Haugen 31. mars 1897 28. april 1978 småbrukar og sagbrukar Enkemann
Gunhild Skaiaa '3. april 1899 10. juni 1978 husmor Enke
Oddny Uleberg 11. oktober 1927 3. juli 1978 husmor Gift
Ole Johan Hillestad 4. juli 1912 14. juli 1978 sjåfør Ugift
Harry Olsen 1. februar 1915 15. juli 1978 skomakar skilt
Jenny Uleberg 5. april 1898 13. september 1978 husmor Enke
Thor O. Uleberg 30. januar 1891 1. oktober 1978 ufør Ugift
Åsulv Uleberg 23. mars 1916 18. oktober 1978 Bonde gift
Ragnvald Lian 10. juni 1902 31. oktober 1978 paktar Enkemann
Hans Kristiansen 22. mai 1923 29. november 1978 skipsbygger ugift

Årdal sokn[rediger]

Namn Fødselsdato Dødsdato Yrke Sivilstand
John T. Skjeggedal 1. desember 1906 9. april 1978 Sagbruksarbeidar gift
Tellef O. Simonstad 4. mars 1896 12. april 1978 Bonde enkemann
Kitty Moseid 7. juni 1910 17. april 1978 Husmor gift
Jon Å. Langerak 31. mai 1900 14. mai 1978 Skogsarbeidar ugift
Eivind Bakke 13. august 1911 3. juli 1978 Sagbrukseigar gift
Jens Lien 14. mars 1893 11. juli 1978 (Gravlagt Oddernes nye)
Neri Skjevrak 20. mai 1929 6. august 1978 Trygdesjef, bonde gift
Jørgen Moseid 25. juli 1911 20. august 1978 Sjåfør h.v. gift
Synneva Feten 27. mars 1921 24. september 1978 Pasient ugift
Åsulv Bøe 11. mars 1904 29. september 1978 Sagarbeidar ugift
Olav Omnes 26. april 1897 12. oktober 1978 Sjåfør h.v. enkjemann

Bygland sokn[rediger]

Namn Fødselsdato Dødsdato Yrke Sivilstand
Åsmund Lidi 2. mai 1904 30. mars 1978 Bonde gift
Vetle O. Sandnes 15. november 1908 15. mai 1978 Maskinist h.v. ugift
Birgit Vile 14. mai 1899 4. juni 1978 Pensjonist ugift
Eivind Sandaker 6. august 1909 12. juli 1978 Ugift
Olav B. Stuttestog 14. mars 1899 15. august 1978 Bonde ugift
Anne Heggland 19. juni 1921 5. september 1978 Ugift
Arne Såghus 3. september 1938 25. september 1978 Anleggsarbeider skilt
Eli J. Lauvdal 13. juli 1890 13. oktober 1978 Småbrukar enkje
Aanund Haugaa 30. mai 1900 10. november 1978 Lensmann h.v. ugift
Ånund O. Skomedal 27. juli 1935 30. november 1978 Bonde ugift
Åsulv O. Sandnes 1. september 1887 6. desember 1978 Bonde h.v. enkjemann

Austad sokn[rediger]

Namn Fødselsdato Dødsdato Yrke Sivilstand
Olav Aanundson Heggland 14. mars 1902 19. mai 1978 Bonde gift
Gyro Skaare 14. september 1889 11. juli 1978 Gardbrukar h.v. ugift
Olav E. Austad d.y. 14. april 1918 24. september 1978 Bilførar h.v. skilt
Bjørn B. Heistad 6. juli 1930 11. desember 1978 Bonde ugift
Torgeir D. Ose 29. juni 1902 16. desember 1978 Bonde enkjemann

Iveland sokn[rediger]

Namn Fødselsdato Dødsdato Yrke Sivilstand
Aslak Honnemyr 1896 2. april 1978
Olaf Solberg 22. april 1978
Albert Olaus Mykland 1901 9. juni 1978
Anna Gurine Honnemyr 1901 11. desember 1978

Kjelder[rediger]