Evje fengsel

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Fengselet på Evjemoen.

Evje fengsel ligg i Nordre leir på Evjemoen. Offisielt namn er Arendal fengsel, Evje avdeling, for fengselet er ei avdeling av Arendal fengsel. Bygningsmassen er eigd av Evjemoen Næringspark, via aksjeselskapet Evje Fengsel Eiendom. Kriminalomsorgen leiger plassen. Frå 2019 skal fengselet ha 30 soningsplassar. Alle desse skal vere kvinner. 20 av plassane er opne soningsplassar, medan 10 er lukka plassar i ny tryggleiksavdeling frå 2019.

Utviding[rediger]

Gravearbeid på tomta til ny avdeling ved fengselet 6. februar 2018.
Foto: Geir Daasvatn

I mai 2015 vart det kjent at Stortinget ville gå inn for å utvide kapasiteten ved fengselet med 40 nye opne soningsplassar. Det ville i tilfelle gje 30-35 nye arbeidsplassar ved fengselet. Desse planane blei ikkje realiserte. I staden starta utbygging av ei ny avdeling med 10 lukka soningsplassar ved månadsskiftet januar/februar 2018. Prosjektet var kostnadsrekna til 70 millionar kroner, og skulle stå ferdig innan 15. desember 2018.

Historie[rediger]

Då fengselet først opna, var kapasiteten 20 opne plassar for menn; åtte av desse var innsette som hadde fått plass ved rusmeistringsavdelinga. Sjølv om avdelinga ønskte å ha fangar med lange straffer, vart også domfelte med kortare dommar godtekne.

Fengselet hadde ein handledag i veka. Då kunne innsette bestille etter ei godkjent handleliste, og så leverte ein butikk varene i fengselet. Som arbeidsopplegg for fangane inngekk vedlikehald av Evjemoen næringspark og oppdrag for andre leietakarar i næringsparken. Fengselet hadde eit skuletilbod som vart gjennomført av Setesdal vidaregåande skule avdeling Hornnes. Det var også eit variert fritidstilbod og det kunne leggjast til rette for turar i skog og mark i fritida.

Dei innsette fekk i utgangspunktet ta imot eitt besøk i veka med varighet på minst halvannan time. Tirsdag, onsdag og torsdag var besøkstida frå 17 til 21.30. Sundag var besøkstida frå 13.30 til 19.30. Ein måtte søke på ordinær måte om å få kome på besøk, narkotikakoordinator ved Arendal fengsel avgjorde dette. Den som kom på besøk kunne ha med seg mat og drikke som ikkje var opna. Besøkstilhøva var godt lagde til rette for barn, og det var eige besøkshus ein kunne nytte om ein trong det.

Kjelder[rediger]