Evjemoen Næringspark

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Evjemoen og Evjemoen Næringspark under Landsskyttarstemnet 4. august 2019.

Evjemoen Næringspark er et aksjeselskap, eid av Evje og Hornnes kommune, som er opprettet for å drifte, administrere og videreutvikle Evjemoen som næringspark. Selskapet skal også yte «starthjelp» til nyetableringer.

Tidligere Evjemoen militærleir har næringsbygg og -tomter for mange ulike formål. Parken er på i alt 880 dekar, og har en bygningsmasse på omkring 60.000 kvadratmeter.

Styreleder i Evjemoen Næringspark i 13 år fram til 2016 var Kjell Rune Nakkestad. Sommeren 2016 overtok Liv Hansen vervet. Ordfører og rådmann har obervatørstatus i styret. Daglig leder i selskapet fra 1. september 2016 er Connie Barthold. Før henne hadde Ståle Olsen stillingen.

Historie

I juni 2003 overtok Evje og Hornnes kommune Evjemoen leir fra Forsvaret. Det ble vedtatt at leiranlegget skulle inngå som et virkemiddel til ny virksomhet under kommunens omstillingsselskap Evje Utvikling. For å kunne drifte leiren ble det opprettet et datterselskap kalt Evjemoen drift. Etter hvert som tiden gikk ble det klart at Evje Utvikling manglet kompetanse på forvaltning av anlegget, samt at det tok mye tid som ellers skulle vært nyttet til næringsutvikling. Som et resultat av disse erfaringene ble Evjemoen drift nedlagt, og et nytt selskap ble opprettet for å forvalte og drifte Evjemoen. Dette selskapet var et «søsterselskap» til Evje Utvikling med eget styre. Selskapet fikk navnet Evjemoen Næringspark.

I januar 2015 vedtok generalforsamlingen i Evje Utvikling å fusjonere selskapet med Evjemoen Næringspark, som også er et kommunalt eid selskap. Bakgrunnen var ønske om en spissing av ressursene inn mot den nye næringsavdelingen som skulle opprettes i Setesdal Regionråd våren 2015.

Kjelder

Eksterne lenker