Andaktsboklista til Per Emanuelsen

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Andaktsboklista til Per Emanuelsen er ei liste over andaktsbøker Per Emanuelsen har samla. I august 2020 var lista på 378 titlar.

Andaktsbøker 365 dagers. Bare en av hver – den eldste. Forfatter. Ajour pr. 05.08.20
Forfatter Tittel Forlag År Merknad
A-A medlem 24 timer ad gangen. Helios fonden. 1975. Twenty-Four Hours a Day. Oversatt til dansk av et AA medlem I Allerød. Kjøpt på Gjenbruk Røra 03.10.12
Helen Adams Dråper fra kildene. Et år med daglig glede. Illustrert av Jane Reynolds. Lunde forlag. 1991 Trykt i Singapore. Kjøpt Bruktbutikken Vennesla 06.01.11
Al-Anon Familie Grupper Mot til å forandre. En dag om gangen i Al-Anon II. Al-Anon Servicekontor, Sandnes. 1992. 379 sider. Kjøpt Gjenbruk Lade Trondheim 12.08.11
Al-Anon Family Groups En dag om gangen i Al-Anon. Al-Anon Servicekontor. Bergen. 3 utgave 1988. 366 sider. Kjøpt på Gjenbruk E 18 01.06.11
Alcoholics Anonymous World Services Daglige refleksjoner. Produsert av PGMedia. Skien. 3 opplag. 2000. 386 sider. Kjøpt på Gjenbruk Lade 06.10.11
Jens Lund Andersen med flere I stillhet. Andaktsbok for hver dag i året. Skrevet av forkynnere i Den evangelisk lutherske frikirke. Norsk Luthersk forlag a/s. Oslo 1962. 413 sider. Kjøpt i Budskapet Antikvariat Mandal 19.08.11
Nils-Tore Andersen Gode ord for dagen. Andaktsbok med plass til notater for hver dag. Nye Luther forlag. Oslo. 1992. 416 sider. Kjøpt i Budskapet Antikvariat Mandal 19.08.11.
Nils-Tore Andersen Trygg i Guds hånd. Med Bibel, salmebok og bønn gjennom året. Luther forlag. Oslo 1994. 223 sider. Kjøpt Bruktbutikken Voie i 2011.
Øivind Andersen Ved kilden. Lunde forlag Oslo 1977. 365 dager. 454 sider. Kjøpt på Shalam Kristiansand 22.11.10.
Liselotte J. Andersson m.fl. Från hjarta till hjarta. 366 texter till eftertanke. Bokførlaget Cordia, Ørebro 2003. 420 sider. Kjøpt i Bethesda bokantikvariat København 03.09.18.
Johann Arndt Christelige betragtninger til hver dag i aaret. Tredje udgave. Kiøbenhavn. Gyldendalske Boghandling. 1858. 512 sider. Kjøpt i Nynorsk bokantikvariat, Tvedestrand 07.09.16
Johann Arndt Husandagtsbog. Betragtninger til hver dag i året. Udvalgte steder af hans samlede skrifter. Oversat fra det tyske. Kristiansund. Forlagt af Herrem og Hangeraas. 1879. 572 sider. Fått av Berith Mykjåland 26.04.11
Johann Arndt Skattkammare. Førsta delen Betraktelser før hvarje dag i året. Andra delen Bønar om trøst och styrka. F.C.Askerbergs bokførlagsaktiebolag. Stockholm 1912. Kjøpt i Nordbergs antikvariat Uddevalla 01.10.15
J. Arnesen, sogneprest til Hetland Guds ord og bøn, en liden husandagtsbog. Bethaniastiftelsernes forlag. Stavanger, 1901. 460 sider. Kjøpt Gjenbruk, Nærbø 05.06.12
Didrik Arup Andagts-Bog for gamle. Steenske Bogtrykkeri og forlag. Kristiania 1908. 116 sider. Kjøpt Gjenbruk Voie 30.06.14
Tore Askildsen med flere Dagens..! andaktsbok for ungdom. Lunde forlag. Oslo. 1992. 693 sider. Kjøpt i Budskapet Antikvariat Mandal 19.08.11
Augustin m.flere Hver dag med Jesus. Andakter for hver dag i året. Hermon forlag. Skjetten. 2004. 414 sider. Kjøpt i Nynorsk Antikvariat i Tvedestrand 04.02.14
Bo Axelsen Vitaminer – åndelig kosttilskudd. 1 udgave, 1 opplag Royal forlag, Mariager. 1994. 380 sider. Kjøpt i Betesda bokantikvariat København 03.09.18
June Masters Bacher Stille stunder for travle kvinner. Andakter for hver dag. Hermon forlag a/s. 1995. Oversatt av Liv Hedenskou. 370 sider. Kjøpt på Fretex Bodø 11.04.12.
Samuel Bagster & Sons Daily Light. On the daily path. Morning and evening. Forlag Samuel Bagster & Sons Ltd. Great Britain 1975. Kjøpt Hjelperen Søgne 29.06.15
Tormod Bakkevold Bli kjent med Far i Himmelen. Forlaget Euromission. Søgne. 2018. Kjøpt Vivo Kristiansand 16.12.19
Tormod Bakkevold Bli kjent med Jesus og Den Hellige Ånd. Forlaget Euromission. Søgne. Ca. 2016 Kjøpt Vivo Kristiansand 16.12.19
Kari Leine Balog Som himmelen er høyere enn jorden. 365 bønner og meditasjoner. Genesis forlag. Oslo. 2002. 223 sider. Kjøpt Evangeliesentrenes bruktbutikk Oslo 09.11.12
Dr. A. Chr. Bang Bibelord og salmevers til daglig oppbyggelse. Kristiania. Johannes Bjørnstads forlag. 1906. 303 sider. Kjøpt i Antikvariat Papyrus Kristiansand 14.04.11
Carla Barnhill Velsignelser for hver dag. 365 enkle andakter for de aller minste. Illustrert av Elena Kucharik. Oversatt av Ellen Marie Skogheim. 2 utgave Hermon forlag as. 2008. Kjøpt på Fretex Sørlandsparken 15.05.12
T. B. Barrat, Egil Strand, Erling Strøm I skal få kraft. Ord for dagen. Filadelfiaforlaget. Drammen 1962. 432 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked i Søgne 26.11.10.
Johannes A. Barstad Kristelig kalender. Bibelord og salmevers paa kvar dag i aaret. Bergen. Lunde & co.s forlag. 1923.
Chr. Bartholdy Andagt i hjemmet. O. Lohses forlag, København 1941. 319 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat København 03.09.18
C. Bartholdy Hjemlandstoner. Indremisjonsforlaget. Oslo. 1960. 372 sider. Kjøpt Loppemarked Eikely 30.04.11.
Wilhelm Beck En lille Skatkiste til hjælp ved daglig husandagt. Samlet fra den store skatkiste, vor gamle Bibel. Kirkelig forening for den indre mission i Danmark. Kjøbenhavn 1897. 803 sider. Kjøpt i Kjærs boghandel & antikvariat, Viborg. 04.05.13
Eilert Bernhardt Guds rike først. En kort bibelbetraktning for hver dag i året. Norsk forlagsselskap, Oslo. 1936. 416 sider. Kjøpt på loppemarked Drotningborg 02.04.11
L.M. Berntzen Fra dag til dag. L.M Berntzen forlag. Ca 1930. 96 sider. Fått av Signe Rysstad 08.05.19.
Bibeln Till Alla Vardag och fest. Dag før dag. Psaltaren, Ordspråksboken, Førkunnaren och Høga Visan. Stockholm 1989. 257 sider. Kjøpt Gjenbruk Voie 09.03.12
Gottfrid Billing Ett år. Korta betraktelser før hvar dag. Lund. C.W.K. Gleerups førlag 1945. 483 sider. Kjøpt i Bokstova te Steinskog. 27.09.18.
Philip Billson Prayer for the Day. 365 Inspiring Daily Reflections. Watkins. 2014. 400 sider. Kjøpt i Chapters Bookstore, Dublin 08.01.19
Vilhelm Birkedal Daglig Huusandagt til Oplysning og Opbyggelse for troende og døbte. Tredje gjennemsete oplag. Odense. Forlagt af den Miloske boghandel. 1871. 852 sider. Kjøpt på gigantisk antikvarisk bogudsalg hos Pilegaard, Aalborg 18.04.15
Julie Bjørge Hilsen hver dag. Modum bads nervesanatorium. 4. utgave. 1983. 245 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked, Søgne 02.04.11.
Oskar Stein Bjørlykke Den store bønneboken. 365 bønner fra ulike tradisjoner. Genesis forlag. Oslo. 1999. 288 sider. Kjøpt på Blå kors bruktbutikk Oslo 09.11.12
Kjell Bjørsvik med flere. Kontakt Andaktsbok for unge. Skrevet av ungdomsledere i kristne organisasjoner. Sambåndet forlag. 2 opplag. 1992. Kjøpt i Budskapet Antikvariat Mandal. 19.08.11
Frida Blaker, redaktør Familieandaktsboka. Lunde forlag. Oslo. 1997. 400 sider. Kjøpt Fretex Sørlandsparken 05.08.11
Anna Boelskifte Livets øjeblikke. Pro Rex forlag. Danmark. 2006. Kjøpt Gjenbruk Lillesand 30.06.15
C H von Bogafsky En gylden skatkiste for Guds børn. Udgivet og forøget af James Smith. Oversat fra engelsk. Cristiania og Kjøbenhavn. Alb.Cammermeyers forlag. 1893. 367 sider. Kjøpt i Antikvariat Papyrus Kristiansand 12.04.11
C. H. von Bogafsky Gylden skat-kiste for Guds Børn. Samt et anhang kaldet Livets Strømme. Efter andet forbedrede oplag påny udgivet af Ole Petter Holm Larsen. Odense. 1840. Trygt på udgiverens forlag. Fått av Per Inge Fjelde 09.07.13
Gunnar Bondevik m. fl. Vern din tro. Andaktsbok for heimen. Lutherstiftelsen.Oslo 1948. 376 sider. Fått av Berit Mykjåland 26.04.11
Corrie ten Boom Dette er dagen. Andaktsbok. Ansgar forlag a/s. Oslo. 1981. 233 sider. Kjøpt av Øyvind Hartberg i Trondheim 21.03.11.
Corrie ten Boom Ny dag Ny nåde. Ansgar forlag a/s. Oslo. 1986. 269 sider. Kjøpt av Øyvind Hartberg i Trondheim 21.03.11.
William Booth m. flere Friske kildespring. Andakter for alle årets dager av kjente frelsesoffiserer. Salvata kristelig forlag 1954. 366 sider. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 06.01.11.
Gerd Borgenvik På reise gjennom kirkeåret. Andakter for barn. Luther forlag. Oslo 1980. 277 sider. Kjøpt på loppemarked i Oddernes menighetshus 15.11.10
Håkon Borgenvik Under himmelen. Bilder av Olga Grimsmo Nilsen. Forlag M626 – Kristiansand. 1. opplag 2016. 400 sider. Kjøpt Vivo Kristiansand 22.12.16
Frideric Boyes Skatkiste. Udgivet af kristeligt Folkebibliotek. København 1917. Optrykt efter udgaven fra 1759. Kjøpt på Bethesda bogantikvariat København 03.09.18
Cand. theol. Johannes Brandtzæg,
lærer Nicolai Nilssen og emissær Ludvig Hope
I stille stunder paa veien hjem. Betragtninger til hver Dag i Aaret. Bergen Tollefsens Forlag 1900. 375 sider. Kjøpt på et antikvariat i Tønsberg 13.11.10
Sarah Ban Breathnach Naturlig Overflod. Daglige tekster til inspirasjon og glede. Oversatt av Carsten Carlsen. Hilt & Hansteen. Oslo. 2001. 598 sider. Kjøpt på Gjenbruk E18 Lillesand 29.11.12
Birger Breivik Barneandaktsboka. A/S Lunde & co`s forlag. Bergen. 1956. 379 sider. Fått av Per Inge og Bjørg Fjelde i Trondheim 14.05.11
Alf Gunnar Brodd m.fl. Alla dagar næra. FA-press førlag. Stockholm. 1988. 510 sider. Kjøpt Maritastiftelsens bruktbutikk Oslo 09.11.12
Bror Roger fra Taizè I alle ting en stille glede. Meditasjoner for hver dag. Norsk utgave. Verbum. 2002. 208 sider. Kjøpt Gjenbruk Sandnes 25.07.14
Robert Brunelli 366 fortellinger fra Bibelen. Happy books Milano. Litor forlag. Oslo. 1988. Kjøpt Gjenbruk Voie 27.10.11
Sten Bugge Ett år. 365 dager. Forlaget Land og kirke. Oslo 1969. 342 sider. Kjøpt på Shalam Kristiansand 22.11.10.
Elna Bækdorf m.fl. Tid til Gud. Andagtsbog for unge hjem. Unitas forlag. København 1971. 284 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat København 03.09.18
Eileen Caddy Att øppna indre dørrar. 3 opplag Ressonans førlag. 1990. 365 dagers betraktninger. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 06.01.11
Eileen Caddy Dører til ditt indre. Utvalgt og redigert av David Earl Platts. Norsk oversettelse ved Roald Pettersen. Indre Ledelse forlag as. Tjøme 2001. Kjøpt i Hjelperen bruktbutikk, Søgne. 25.02.13
Jonathan Cahn Bibelens mysterier. Daglige andakter. Hermon forlag. 2018. 389 sider. Kjøpt 09.08.18 for penger jeg fikk av Per Inge Førde.
Oswald Chambers Alt for Ham. Oversatt efter ”My utmost for his highest”. Forlagt av H. Aschehoug & co. (W.Nygård) Oslo 1939. 368 sider. Kjøpt Shalam 25.05.11
Deborah Chancellor Carlsens store Børnebibel – fortalt i 366 historier. Forlaget Carlsen A/S København, 2002. 384 sider. Kjøpt i Vangsgaards Antikvariat København 03.09.18.
Gary Chapman Kjærlighetsspråkene. 5 minutter hver dag. Hermon forlag a/s. 4 opplag 2014. Kjøpt i Bruktbutikken IMF Vigeland 06.05.17
Carl Christensen Salmetoner. Davids salmer oppbyggeligt gennemgaaet med et lille stykke til hver dag i aaret. Dansk traktatselskaps forlag, i hovedkommisjon hos O. Lohse. København 1931. 430 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat København 03.09.18.
Jenny Blicher-Clausen?? Kongens Guld. Kristelig kalender. Ca 1905
Ivar Clausen I dag hjelper Herren. Norsk Luthersk forlag – Luther forlag. Oslo 1981. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 01.02.11.
Comp Care Publishers A day at a time. Library of Congress. 1976. Ei AA bok. Kjøpt Fretex Bryne 05.06.12
Kenneth Copeland & Gloria Copeland Fra tro til tro. En daglig veileder til seier. Agape forlag a.s. 3. opplag 1998. Kjøpt på loppemarked Eikely 30.04.11.
Kenneth & Gloria Copeland I Herrens nærhet. Daglige andakter som styrker deg i din vandring med Gud. Logos forlag. 2 opplag 2002. Trykt i Sverige. Kjøpt på Gjenbruk Voie 18.06.11
Kenneth & Gloria Copeland Nåde nok. Andaktsbok for unge mennesker. Logos forlag. 2. opplag. 2006. Trykt i Finland. 376 sider. Kjøpt Hjelperen bruktbutikk Søgne 27.08.13
Charles E. Cowman Livets kilde. Andaktsbok. Nomi forlag. Stavanger 1964. 444 sider Kjøpt på loppemarked Drotningborg 02.04.11
Mrs. Charles Cowman Strømmer i ødemarken. Til norsk ved Oddvar Nilsen. Rex forlag. Drammen. 1989. 470 sider. Kjøpt i Budskapet Antikvariat Mandal 19.08.11
A. Cronhielm och F. Ekenstierna Kring lifvets ord. Strødda tankar. Køping. J.A.Lindblads førlag. 1904. 384 sider. Kjøpt i Røde Kors bruktbutikk Bodø 11.04.12
Jonas Dahl Nærmere Gud. Stille stunder for hver dag i aaret. Kristiania. Forlagt af H.Aschehoug & co. 1914. 298 sider. Kjøpt på Gjenbruk Orkanger 19.01.12
Oliver Dahl–Goli I dag ved kilden. Den indre sjømannsmisjons forlag. Bergen. 1957. 285 sider. Kjøpt i Gjenbruk Førde 18.07.18.
Ingebrigt Dahle Trygg havn. Andaktsbok. 2. opplag. Utgitt av den norske broderkrets på havet, i samarbeid med Den norske sjømannsmisjons forlag. Bergen. 1957. 623 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked Åros 12.11.11.
Susanne E. Dahlstrøm Hverdagsmat for sjelen. Boka mangler info om forlag og når den er utgitt. Etterord av Olav Teistedal. Kjøpt i Gjenbruk Lillesand 22.11.18
Sven Danell Kyrkoårets vardag. Diakonistyrelsens bokførlag. Stockholm 1967. 535 s. Kjøpt i Budskapet antikvariat Mandal 23.05.12
Rhona Davies Hver dag med Bibelen. Prokla Media og Norsk Bokforlag. 2008. Kjøpt NLM Gjenbruk Sandefjord 22.06.17.
Amy E. Dean Kveldsmeditasjoner. Sov godt, drøm søtt – beroligende ord og tanker for stille kveldsstunder. Hilt og Hansteen. 1996. Kjøpt Gjenbruk Tromsø 28.02.15 – på vei til Lakselv.
Den norske lutherstiftelsen Husandagts-bog indeholdende Guds ord, betragtninger og bønner til hver dag i kirkeaaret. 2det gjennomseede og forbedrede oplag. Kristiania. 1877. 507 sider. Kjøpt i Antikvariat Papyrus Kristiansand 12.04.11
Dr. James Dobson & Shirley Dobson Kveldstanker for ektepar. Hermon forlag. 1 opplag. 2003. 281 sider. 26 uker. Kjøpt Fretex Sørlandsparken 13.08.13
Theo Doros Seiervinnere. Fra svensk ved Kr. O. Vie. Sambåndet forlag a.s Bergen. Ca 1945. Originaltittel De sju punkters bok. Kjøpt på Gjenbruk Levanger 17.01.12
Peder Dreyer Ord fra Gud. En liten andagtsbok. Bergen. a/s Lunde & co.s forlag. 1923. Kjøpt Shalam Kristiansand 23.12.11
Johannes Daasvand På veien. Lunde & co`s forlag, Bergen 1938. 520 sider. Fått av Svein Kjeivane 25.06.13
Eknath Easwaran Living thoughts of great people. Inspiration for every day. Jaico Publishing house. Mumbai. 2002. Kjøpt i et bokantikvariat i Bucuresti 12.01.17 for 19 Lei (ca 38,- nkr. ) 381 sider.
Egil S. Eide Plogmannsandakter. Ansgar forlag. 2 opplag. Oslo. 1985. 295 sider. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 30.05.11.
Egil S. Eide Til andakt hjertet vel bered. Nomi forlag. Bergen 1968. 425 sider. Fått av Molla Moi.
Ulf Ekman Dag etter dag bærer Han oss. Daglige andakter som styrker deg i din vandring med Gud. Oversatt fra svensk. 1. opplag Logos forlag, en avdeling i Hermon forlag. 2000. Kjøpt Fretex Sørlandsparken 02.07.14
Karsten Ekornes Hver dag med Salmenes bok. Rex forlag. Oslo. 2001. Kjøpt Gjenbruk Voie 22.10.13
Gunnar Engberg, Olaf Jessen, Svend Rehling Bækken ved vejen Andagtsbog. De unges forlag. København. 1924. Kjøpt i bokstova te Steinskog 09.11.11
Lars Eritsland Mesteren er her. Andaktsbok for hver dag i året. Lutherstiftelsen. 1961. 356 sider. Fått av Mari Syrtveit.
Paul Estabrooks Daglig inspirasjon fra løvehulen. Vitnesbyrd fra den forfulgte kirke. Hermon forlag. 1.opplag 2013. 733 s. Kjøpt NMS Gjenbruk Lyngdal 03.12.15
Sigurd Fjær Uppbyggjingsbok. Gudlege stykke til kvar dag i året. Av norske kyrkjemenn. Noregs Ungdomslag. Oslo. 1925. 456 sider. Kjøpt på Gjenbruk Voie 27.10.11.
Harry Foster Lys over livet. 366 karakterskisser av bibelske personer. Den kristne bokringen. Filadelfiaforlaget, Oslo. 1972. Kjøpt i Hjelperen brukt, Søgne 09.05.12
Kristoffer Fotland Fagnadbod frå aust. Den norske misjonsallianse. Oslo. 1944. Fått av Vivi Røed under bispevisitasen i Risør 09.11.17.
Kristoffer Fotland Lys over dagen. Lutherstiftelsen. Oslo. 1966. 255 s. Kjøpt i Budskapet antikvariat Mandal 23.05.12
Krista Frandsen Den stille stemmen. Eget forlag. Danmark. 1. opplag. 1981. 102 sider. Kjøpt i Bethesda bokantikvariat København. 03.09.18
O.Funcke Husandagtsbog. Daglige betragtninger til kirkeaarets forskjellige tider. Utgivet ved Th.T. Bernhoft. Bergen. Forlagt af F.Beyer. 1880. Kjøpt i Antikvariat Papyrus Kristiansand 14.04.11.
Kjell Furnes Takk for dagen – takk for nåden. Andakter for hver dag i året. Sambåndet forlag. Bergen 2011. 368 sider. Kjøpt Gjenbruk Sørlandssenteret 18.09.15
Georg S. Geil Den signede dag. Tilegnet de unge. Lohses Forlag. København. 1963. 415 sider. Kjøpt på loppemarked Eikely leirsted 28.04.12
Georg S. Geil En sang for den lyse dag. Andaktsbok. Oversatt av Solveig Lund. Luther forlag. Oslo. 1986. 651 sider. Kjøpt i Budskapet antikvariat Mandal 23.05.12
Georg S. Geil Til dagen og veien. Vårt Lands forlag. Oslo 1970. 376 sider. Arva etter mamma.
Bo Giertz Å leve med Kristus. Daglig lesning for tiden fra Pinse til Advent. 2. opplag Luther forlag. 1979. 294 sider. Fått av Per Inge og Bjørg Fjelde i Trondheim 14.05.11
Bo Giertz Å tro på Kristus. Daglig lesning for tiden fra Advent til Pinse. 3. opplag Luther forlag. 1979. 312 sider. Fått av Per Inge og Bjørg Fjelde i Trondheim 14.05.11
J. Gleditsch og S. Bretteville Jensen Opbyggelsesbok. Andagter for hver dag i aaret. Kristiania. Olaf Norlis forlag. 1922. 405 sider. Kjøpt i Ex Libris antikvariat i Tvedestrand 18.02.14 for gavekortet jeg fikk ved innsettelsen som prostidiakon 09.02.14
Johannes Gossner Skattkiste. Indeholdende bibelske betragtninger paa hver dag i året. Tredje oplag. Christiania. J.W. Cappelens forlag. 1877. 639 sider. Kjøpt på Adamstuen antikvariat i Trondheim 22.06.11
Billy Graham Min hjelp kommer fra Herren. 2.opplag Hermon forlag. 1994. Trykt i Falun. 377 sider. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 01.02.11
Svein Granerud Med ordet gjennom året. Andaktsbok. Luther forlag. Oslo 1996. 296 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked Åros 02.06.12
Jørgen Grave Kristus vårt håp. Andaktsbok for hver dag i året. Utgitt av Vårt Land. Vårt Lands forlag, Oslo 1958. 516 sider. Kjøpt på loppemarked Drotningborg 02.04.11
Biskop A Grimelund med flere Kirken i hjemmet. Andagtsbog til hver dag i kirkeaaret. Andagtsbog af norske geistelige. Kristiania. B E Mallings Boghandels Forlag. Johannes Bjørnstads Bogtrykkeri. 1890. Kjøpt i Dams antikvariat i Oslo 19.11.11.
Gert Grube Slip glæden løs. 366 andagter. Lohse forlag. 1 opplag, 1 udgave. 2009. 451 sider. Kjøpt i Pilegaards antikvariat, Ålborg. 18.04.15
Knut Grønvik Alle dager. 366 enkle betraktninger. Genesis forlag.Skien. 2004. 412 sider. Kjøpt på bruktbokhandel i Bodø 16.03.11
Knut Grønvik Dager som kommer. Andakter for et år. Vårt Land forlag. Oslo. 2014. 413 sider. Kjøpt Norli Vennesla for gavekort 05.11.16
Magne Gudvangen Velsigna av Herren. Andakter for hver dag i året bygd på bibel, katekime, sang- og salmebok. Stiftelsen på Bibelens grunn. 2005. 351 sider. Kjøpt på Gjenbruk Ski 30.09.15.
Lasse Gustavson Ord for dagen. Publicom forlag a.s. ca.2006. 398 sider. Kjøpt i bruktbokhandel i Bodø.
Gunnar Guttormsen Guds ord hver dag – i hverdag og fest. Trykt og utgitt privat. Lillesand. 2011. 117 sider. Fått tilsendt i posten av forfatteren august 2011.
Kenneth E. Hagin Faithfood – Devotions. 366 dagers. 3 utgave Faith Library Publications. 2002. Kjøpt Hjelperen bruktbutikk, Søgne 24.04.13.
Kenneth E. Hagin Helseføde. En daglig veiledning til pleie av ditt åndelige liv. 1. opplag Agape forlag AS. 2003. 384 sider. Kjøpt på Hjelperen, Søgne 02.08.12
Kenneth E. Hagin Trosføde. 2. opplag. Agape Forlag as. 1997. Trykt i Falun, Sverige Kjøpt Gjenbruk Sandnes 25.07.14
Birger Hall Strømme af naade. Morgenandagter efter Spurgeon, Moody, Torrey og Miller. L.E.Tvedtes forlag Kristiania 1911. . 386 sider. Kjøpt på Brukten Vennesla 28.11.12
Birger Hall Sømænds hverdagsbog. Betragtninger for hver Dag i Aaret særlig for sømænd og fiskere. I kommisjon hos G. Mittet.Kristiania. 1889. 496 sider. Kjøpt i Ex Libris antikvariat i Tvedestrand 18.02.14 for gavekortet jeg fikk ved innsettelsen som prostidiakon 09.02.14.
Peter Halldorf Krysse spor. Daglig lesning fra den tidlige kristne kirke. Luther forlag. Oslo 2002. 208 sider. Fått på ElCampanario 27.11.12
Peter Halldorf Med evig kjærlighet. Daglige lesninger. Luther forlag. 2013. Kjøpt i Bok og Media Oslo, 13.12,18
Peter og Joel Halldorf De fulgte Jesus. Beretninger for daglig lesning. Luther forlag. Oslo 2015. 400 sider. Kjøpt i Vivo Kristiansand 19.09.15
Dr. Ole Hallesby Daglig fornyelse. Andaktsbok for hjemmet. Lutherstiftelsens forlag. Oslo 1932. 403 sider.
W. Hansen Godt budskab. Betragtninger til hver dag i aaret over alle tre evangelietexter i kirkeaaret. Kristiania. Udgiverens forlag. 1892. 680 sider. Kjøpt i Antikvariat Papyrus Kristiansand 14.04.11
Kirsten D. Hansen Kristelig kalender. Kristiania. Forlagt af N W Damm & Søn 1890. 2 like bøker. Den ene kjøpt på Trondheim Gjenbruk ca 2011.
Håkon C. Hartvedt Dagens vitamininnsprøytning. Hermon forlag. Skjetten. 2004. 379 sider. Kjøpt i Bokstova te Steinskog 09.11.11
Håkon C. Hartvedt Daglig påfyll for sjelen. Hermon forlag. 1. opplag 2016. Kjøpt i Bibelbutikken Egersund. 27.09.18
Dr. John A. Hash Veien gjennom Bibelen på 365 dager. En internasjonal bestselger. 1. opplag Hermon forlag. 2002. 831 sider. Trykt i Finland. Kjøpt i Bokstova te Steinskog 25.07.14.
Jack Hayford Levende ord. Stille stunder for et åndsfylt liv. 1.opplag Hermon forlag. 1996. Oversatt av Amund Hestsveen. Kjøpt Gjenbruk Lillesand 16.03.12
Ørnulf Henriksen Ord for dagen. Bibelvers til hver dag i året. Mindju Simonsens forlag. Oslo. ca. 1950. 91 sider. Kjøpt Gjenbruk Voie 12.10.12
Sølvi Hervig 365 visdomsord gjennom året med navnedager. Orion forlag. 1998. Kjøpt i et antikvariat i bokbyen Tvedestrand 12.05.15
V. J. Hoff Fra kirken og fra Lønkammeret. Kristelige Læsestykker til hver Dag i Aaret. Første og Andre del. Karl Schønbergs forlag. Kjøbenhavn. 1889. 320 sider. Kjøpt i Triangelen Antikvariat København. 03.09.18
Henry Holm Lys over dagen. (Andaktsbok). Eget forlag. Oslo 1943. 371 sider. Fått av Eldbjørg og Bjørn Harald Hagen, 20.02.13
Henry Holm Lys over dagen II. Andaktsamling. John Griegs forlag. Oslo. 1946. 370 sider. Kjøpt i Halfdans bokhus Drangedal 11.07.15
Yngvar Holm Ord for dagen. Sitater for alle årets dager. 1.opplag Ypsilon forlag. Oslo. 1985. 109 sider. Kjøpt Brukten Vennesla 07.06.16
Edin Holme Lysets kilde. Andaktsbok for hver dag. Lutherstiftelsen. Oslo. 1965. 368 sider. Fått av Inger Moen 02.03.11
Edin Holme For hver dag. Ny gjennemset utgave av «Fra forraadskamret». Kristiania. Forlagt av Aschehoug & co. 1923. 368 sider. Kjøpt på Røra Gjenbruk Trøndelag 18.01.12
Ivar Holsvik Tro og gudsfrykt. Skoleandakter. H. Aschehoug & co. Oslo. 1951. 159 sider. Kjøpt på Fretex Nardo Trondheim 13.07.12
Ludvig Hope Eit ord i dag. A/S Lunde & Co`s forlag. Bergen 1930. 376 sider. Fått av Normann Udland.
Steinar Hunnestad Den nye barneandaktsboka. Lunde forlag. 1969. 422 sider. Kjøpt på loppemarked i Oddernes menighetshus 15.11.10.
Karsten Isachsen Livsglede. En huspostill. Gyldendal norsk forlag 1994. 591 sider. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 01.02.11
Karsten Isachsen 365 nye lyspunkter. J.W.Cappelens forlag. Spydeberg 1998. 106 sider. Kjøpt bruktbutikken, Voie 25.05.11
Karsten Isachsen 365 små lyspunkter. 9. opplag. J.W.Cappelens forlag. Otta 1999. 100 sider. Kjøpt bruktbutikken, Voie 25.05.11
Karsten Isachsen 366 funklende lyspunkter. 2 opplag J.W.Cappelens forlag a.s. 1999. 90 s. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked Åros 02.06.12
Ole C. Iversen Lutherstiftelsens Husandagtsbok. Betragtninger til hver dag i aaret over frie tekster i tilslutning til 2.den rækkes evangelier. Forlagt av Lutherstiftelsens boghandel. Kristiania 1917. 387 sider. Fått av Ingrid Ropstad på Hægeland sommeren 2011.
Erik Jensen Ordet og livet. Vestjydsk boghandel. Holstebro. 1977. Fotografisk optryk Kjøpt Gjenbruk Voie 30.06.14
Kai Jensen At tælle vore dage. Andagtsord til hverdagsbrug. Lohses forlag Fredericia. 1998, 372 sider. Kjøpt i Bethesda Bogantikvariat København 03.09.18
Hanne Frøkjær-Jensen & Flemming Frøkjær-Jensen Guds folk – til oplæring og opbyggelse. Credo forlag København i kommisjon hos Lohses forlag. 1976, 448 sider + register. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat København 03.09.18.
A. G. Joelsson Barnas morgenandakt. Oversatt fra svensk ved H.Høeg. Lutherstiftelsens forlag. Oslo 1927. 404 sider. Kjøpt på Shalam Kristiansand 17.12.10
Geir Harald Johannessen Ta imot - Korte stykker for hver dag i året. Lunde forlag. Oslo. 1999. 383 sider. Kjåpt i Budskapet Antikvariat Mandal. 19.08.11
Geir Harald Johannessen Varig glede. Lunde forlag. Oslo 2006. Kjøpt Bruktbutikken Voie 25.05.11
Geir Harald Johannessen Undrenes tid. Lunde forlag. Oslo. 2016. 390 sider. Kjøpt Vivo bokhandel Kristiansand 22.12.16
George Johnsen Veien, sannheten og livet. Andaktsbok med bibelforklaringer bygget over Johannes-evangeliet, Ap.gj., Ef. og Joh. 1.brev. Luther forlag. 1976. 467 sider. Kjøpt på bruktbutikk på Evjemoen 02.02.11.
Johannes Johnson Husandagtsbok. (1. opplag) Utgitt av Selskapet til kristelige Andagtsbøkers Utgivelse. Kristiania 1912. 397 sider. Kjøpt i Halfdans bokhus Drangedal 11.07.15
E. Stanley Jones In Christ. Hodder and Stoughton. Great Britain 1962. 380 sider. Fått av Mari Syrtveit
E. Stanley Jones Overflod av liv. Norsk Forlagsselskap. Oslo. 1948. 371 sider. Kjøpt i Budskapet Antikvariat Mandal 19.08.11
E. Stanley Jones Seirende liv. Norsk Forlagsselskap, Oslo 1937. 375 s. Kjøpt Gjenbruk, Lumber 11.12.15. Endelig fant jeg denne boka !!
E. Stanley Jones Veien. Norsk forlagsselskap Oslo. 1955. 447 sider. Fått av Eldbjørg Langeid 11.02.11.
E. Stanley Jones Veien til kraft og klarhet. Andakt for hver dag i året. Norsk Forlagsselskap. Oslo 1952. 365 sider. Kjøpt på Brukten, Evje 14.12.10
J. H. Jowett Min Dagliga Betraktelse. Bemyndigad øversettning från engelskan av Ingrid Lindblad. Uppsala J.A. Lindblads førlag. Stockholm 1924. 372 sider. Kjøpt Gjenbruk, Voie 25.02.13
K. Keiding Ordet og hverdagen. Kristeligt Dagblads Forlag. København. 1965. 388 sider. Kjøpt i Bethesdas bogantikvariat København 03.09.18
Sr Stanislaus Kennedy Sister Stan`s book of inspiration. The Columna press 2014. Kjøpt 08.01.19 i Chapters bokhandel I Parnell street, Dublin.
H. E. Kohlbrygge Kildevand. Daglige andagter. Gyldendal. København. 1984. 375 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat København. 03.09.18
Petter Kolberg Ved frelseskjeldene. Forlag Erik Tanche Nilssen A.s. Skien 1983. 365 dager. (uten sidetall). Kjøpt på Shalam Kristiansand 22.11.10
Terje Tonås Konradsen Disippel 365 – andakter for etterfølgere. Proklamedia. Ottestad. 1 opplag oktober 2015. 411 sider. Kjøpt Norli Vennesla for gavekort 11.10.16
E. Kraft Et godt ord til hver dag i året. Kjøbenhavn. H. Hagerups forlag. Hovedkommisjonær for Norge H. Aschehoug & co. 1890. Kjøpt i Ex Libris antikvariat i Tvedestrand 18.02.14 for gavekortet jeg fikk ved innsettelsen som prostidiakon 09.02.14.
P. Krag Daglig Andagt. Minder fra morgentimerne i St. Jakobs kirke. Anden udgave. København Bethesda forlag 1914 . 523 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat København 03.09.18.
Amadeus Kreutzbergs Gudelige betraktninger for hver dag i aaret. Oversat fra tysk. Første og Anden del. Christiania. W m. Grams forlag. 1864. Kjøpt i Halfdans Bokhus, Drangedal 28.08.16
Einar Kristoffersen Livet i Guds sønn. Andakt for hver dag i året. Stiftelsen på Bibelens grunn. Porsgrunn 2007. 342 sider. Fått av Mona Stallemo 15.10.12
Magne C. Krohn Bare et øyeblikk. Lunde forlag. 1988. 357 sider. Kjøpt på Shalam Kristiansand 17.12.10.
Magne C. Krohn Hjelp underveis. Vårt Lands forlag. Oslo. 1977. Kjøpt Gjenbruk NMS Nærbø 09.11.11
Magne C. Krohn Veien fram. Andaktsbok for de unge. Lutherstiftelsen. Oslo. 1961. 392 sider. Fått av Astrid Nomeland 08.04.11
Asbjørn Kvalbein Nærmere. Lunde forlag. Oslo/Gjøvik. 1996. 376 sider. Kjøpt loppemarked Lund kirke 06.05.11
Asbjørn Kvalbein Trygg i dag. 2 opplag. Lunde forlag. Oslo. 2008. 379 sider. Kjøpt Gjenbruk, Lade – Trondheim. 12.08.11
Asbjørn Kvalbein Ung tro. Andaktsbok for tenåringer. En matbit for hver dag. 2. opplag. Lunde forlag. Oslo. 2014. 384 sider. Fått av Doris og Bruce 09.09.14
Asbjørn Kvalbein Verdier for livet. 365 ettertanker. Lunde. Oslo. 2003. 560 sider. Fått av Per Inge og Bjørg Fjelde i Trondheim 14.05.11
Aud Kvalbein, Aud Sæverås Nistepakka. Familieandaktsbok for hele året. Lunde forlag. 1983. 577 sider. Kjøpt av Øyvind Hartberg i Trondheim 21.03.11
Olav Hermod Kydland I lys av ordet. Andaktsbok. Stiftelsen på Bibelens grunn. Flekkefjord. 2000. 394 sider. Kjøpt Bokstova te Steinskog 09.11.11
Ulla Kæll Dagskorn. Verbum forlag. 2016. Kjøpt i Bok og Media Oslo 13.12.18
Henrik Kaarstad og Gudleik Kalsnes Or livsens vatn. Smaastykke til kvar dag i aaret for bønehald i heimarne. Bergen. Lunde & co.s forlag. 1908. 388 ider. Kjøpt i Ex Libris antikvariat i Tvedestrand 18.02.14 for gavekortet jeg fikk ved innsettelsen som prostidiakon 09.02.14.
Ole Langeland Guds Raad til Frelse. Bibelske Betragtninger for Hver dag i aaret ledsagede af opbyggelige Salmevers, til Fremme af Husandakt og Gudsfrygt. 2. Oplag. Eget forlag. Vaale pr. Holmestrand 1910. 748 sider. E.Andersens bogtrykkeri, Horten. Kjøpt i Halfdans bokhus, Drangedal 22.06.14.
Redaktør Erik Larsen Ordet vender tilbake. Andakter fra den tredje verden. Luther forlag a.s. Oslo. 1978. Kjøpt på Fretex Sørlandssenteret 28.12.11
Ludvig Larsen I ordets lys, eller Den troende sjæl i samtale med sin Gud. Bibelsprog til hver dag i året ledsaget af sitater af læg og lærd fra kirkens første tider indtil vore dager. E. Andersens Forlag. Horten 1893. Kjøpt i Antikvariat Papyrus Kristiansand 12.04.11
Jennifer LeClaire Morgenstunder med Den Hellige Ånd. 1.opplag Hermon forlag. 2019. Fått av Aud Marit til jul 24.12.19
C. S. Lewis Gleden uten grenser. Daglige lesninger. Lunde forlag. Oslo. 2001. 393 sider. Kjøpt på Gjenbruk, Lade-Trondheim 16.01.12
Jon Lid og Mentz Schulerud Ord for dagen i Norsk rikskringkasting. Oslo. H.Aschehoug & co. 1952. 238 sider. Kjøpt Gjenbruk MNS Nærbø 09.11.11
Johan Lunde Ha tro til Gud. 2 opplag. Lutherstiftelsen. Gjøvik. Ca. 1975. 372 sider. Fått av Astrid Nomeland 08.04.11
Sigurd Lunde Fra dag til dag. Med sanger, salmer og bibelord. Lunde forlag. Oslo. 1989. 372 sider. Fått av Per Inge og Bjørg Fjelde i Trondheim 14.05.11
Martin Luther Bibelske Skatkiste. De unges forlag. København. 1944. Kjøpt i Bokstova te Steinskog 09.11.11.
Martin Luther Gled deg Guds menighet. Husandaktsbok ved dr. Karl Witte. Norsk utgave ved Rolf Rein og Ole Modalsli. Norsk Luthersk forlag Oslo 1948. 347 sider. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 06.01.11.
Martin Luther Sande kristendom. I tro oversættelse. Gjennomlest og korrigert av Lars Oftedahl. Forlægger Bethania Vaisenhus og B. F. Lønning. Stavanger 1881. 486 sider. Kjøpt i Antikvariat Papyrus Kristiansand 12.04.11
Martin Luther Ved tro alene. 366 andakter i moderne språkdrakt. Oslo Lunde forlag. 2009. 398 sider. Kjøpt loppemarked Vegårshei 20.04.16
Einar Lyngar Barnas andaktsbok. Forlaget land og kirke. Oslo 1952. 432 sider. Fått av Molla Moi.
Einar Lyngar Fakkelen. Andaktsbok. Lutherstiftelsens forlag. Oslo 1969. Trykt i Bergen. 260 sider. Kjøpt på Shalam 28.01.11
Lærere ved Indremisjonsselskapets Bibelskole Daglig brød. Indremisjonsselskapets Forlag. Oslo. 1934. 343 sider. Fått av Astrid Nomeland 08.04.11
Redaktør A. R. Løkke Hjemmets andaktsbok. 6. opplag Vestlandske Litteratur – Stavanger. 1962. 316 sider.
Per Lønning Følg meg. Et halvår med det nye Testamente. Bind 1. 183 betraktninger. Oslo Land og kirke. Gyldendal norsk forlag. 1974. 221 sider. Kjøpt på Gjenbruk Saupstadsenteret, Trondheim 01.10.12
Per Lønning Gleden som varer. Et halvår med det nye Testamentet. Bind 2. 183 betraktninger. Land og kirke. Gyldendal norsk forlag. Oslo 1975. 232 sider. Kjøpt i Hjelperen bruktbutikk, Søgne 25.02.13
Per Lønning I begynnelsen. Et halvår med Det Gamle testamentet 1. Forlaget Land og kirke. Oslo. 1972. 222 sider. Kjøpt på Brukten Vennesla 30.09.11
Per Lønning I oppbrudd. Et halvår med Det Gamle testamentet 2. Forlaget Land og kirke. Oslo. 1973. 204 sider. Kjøpt i Budskapet antikvariat Mandal 23.05.12
Ulf Magne Løvdahl En om dagen. Frihet forlag. 2008. 410 sider. Kjøpt i antikvariatet Ex Libris Tvedestrand 20.02.14.
Edin Løvås Hverdagsvisdom. Andaktsbok. Luther forlag. Oslo. 2001. 384 sider. Kjøpt på Gjenbruk Voie 18.07.11.
Edin Løvås Minutter med Jesus. 365 enkle øvelser i Jesusmeditasjon. 2 opplag. Verbun forlag. 1993. 202 sider. Fått av Ruth Trydal 08.04.11.
N. J. Laache Husandagts-bog. Bibelstykker med betragtninger til hver dag, ordnede etter kirkeaaret. Kristiania. Den norske lutherstiftelses forlag. 1883. 701 sider. Kjøpt i Antikvariat Papyrus Kristiansand 14.04.11.
N. P. Madsen Husandagtsbog. 4. opplag. J Frimodts forlag. København 1899. 732 sider + register. Kjøpt Fretex Nærbø 08.04.13
N. P. Madsen Ordet. En lille andagtsbog. Niende oplag. København. O.Lohse. 1924. 308 sider. Fått av Marit Liodden 12.12.12.
Biskop Dr. H. Martensen Til Daglig Opbyggelse. Andet oplag. Gyldendalske Boghandels forlag. Kjøbenhavn. 1888. 336 sider. Kjøpt i Kjærs bogantikvariat Viborg. 11.10.17.
John C. Maxwell 365 dagers ledelse. Hermon forlag Skjetten 2004. 391 sider. Kjøpt i Ex Libris Antikvariat Tvedestrand 20.02.14
Richard P. McBrien The pocket guide to the saints. HarperSanFrancisco. 2006. 342 sider. Kjøpt Brukten Voie 07.08.12
B. Midtgaard Evangelieord. Andakter til kvar dag i året Fonna forlag. Oslo 1944. 445 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked, Søgne 26.11.10.
Torhild Moen Hver dag. Morgensamlinger i tilknytning til primstaven, kalenderåret og kirkeåret. IKO forlaget, Oslo. 1991. 207 sider. Kjøpt på Gjenbruk Voie 30.08.12
Dr. J. R. Miller Livsbelysning. Oversatt av Birger Hall, sokneprest. Kristiania. Johannes Bjørnstads forlag. 1921. 272 sider. Kjøpt på Brukten, Flekkefjord 02.08.12
Kaj Mogensen Til trøst og glæde. Aalborg Stiftsavis Forlag. 2000. 352 sider. Kjøpt i Kirkens Korshærs Gjenbruk, Ålbæk 01.10.14
Frithjof Mollerin Ordet i hverdag og helg. Frelsesarmeens handelsavdeling. Oslo. 1989. 372 sider. Kjøpt Fretex Bryne 05.06.12
D. L. Moody Alene med Gud. Tanker for en stille stund – en klassisk andaktsbok. 1994. 186 sider. Kjøpt på loppemarked i Oddernes menighetshus 15.11.10
Virginia J. Muir Ett år med Bibelen. Andaktsbok. En bibelfortelling for hver av årets dager. Logos forlag, Kvinesdal. 1990. Oversatt av Jan Erik Stenersen. 378 sider. Kjøpt på Kontakten bruktbutikk Vennesla 18.04.12
Claus L. Munk (red) På dit ord. Andagter til hele året. Mange forfattere. Udgivet i forbindelse med Luthersk Missionsforenings 125 års jubileum. Dansk Luthersk forlag. 1993. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat i København 03.09.18
Myles Munroe Relasjoner. En 365 dagers andaktsbok. Agape forlag as. Ca 2016. Kjøpt Vivo Kristiansand 27.05.17
Halvard Myhren Følg meg. Daglige glimt fra Bibelens persongalleri. 2 opplag. Lunde forlag. 1997. 417 sider. Kjøpt på loppemarked Drotningborg 02.04.11
Heinrich Myller Nåde og sannhet eller Kristelig skattkiste. Korte betraktninger til hver dag i året. Utgitt av Det evangelisk lutherske kirkesamfunn. Tønsberg 1964. 438 sider. Kjøpt på Brukten, Evje 14.12.10.
Olav Myrstad Fra seier til seier. Familiens andaktsbok. Misjonsselskapets forlag. Stavanger. 1959. Fått av Inger Moen 02.03.11
Edda Møller m.fl I dag. Um lifid, tilveruna og truna. Skrevet av 366 islendinger. Skalholstutgafan. Reykjavik. 2005. Kjøpt i Kirkuhusid bokhandel Reykjavik 17.09.19.
Watchman Nee Brød i ørkenen. Daglige andakter. Utvalg fra artikler og bøker. Logos forlag. Ansgar forlag. Oslo 1977. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 01.02.11
Bente Graugaard Nielsen Alle Guds barn. Barne- og familieandakter. Oversatt av Ellen Marie Skogheim. Norsk utgave Luther forlag, Oslo. 2002. 409 sider. Kjøpt på Gjenbruk Voie 25.02.13
Bente Graugaard Nielsen Jesus og jeg. Andaktsbok for hele familien. Lunde forlag. Oslo/Gjøvik. 1989. 448 sider. Oversatt av Marion Lund. Kjøpt Gjenbruk Lade-Trondheim 12.08.11
Bente Graugaard Nielsen Pias dagbog. Lohses forlag Fredericia. 1996. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat København 03.09.18.
Jørgen Hedager Nielsen, red Levebrød 366 andagter. Lohses forlag. Fredericia. 2002. 402 sider. Kjøpt på Pilegaard antikvariat, Ålborg 18.04.15.
Jørgen Hedager Nielsen, red Tolv kurve fulde. Lohses forlag. Frederica. 1995 . 415 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat København 03.09.18
Anne-Mari Nielsen m.fl. Familie Andagtsbog. Dansk Luthersk Forlag, Hillerød. 1983. 404 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat København 03.09.18
H. Nielsen og Olfert Richard Tag og Læs. Korte læsestykker til bibeltekster paa hver dag i aaret for de unge. 2. oplag. København. Kirkelig forening for den indre mission i Danmark. 1905. 434 sider. Kjøpt i Budskapet Antikvariat Mandal 19.08.11
Harald Nielsen Lysets hjem. Familieandagtsbog. Unitas forlag. Valby. 1990. 472 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat København 03.09.18
Line Nielsen Elsket av Ham. En andaktsbok. Oversatt fra dansk. Norsk bokforlag as, 2015, 371sider. Kjøpt Gjenbruk Lumber 10.05.19
Viggo Nielsen Smuler. Bornholms Tidendes Forlag. 1978. 382 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat 03.09.18
Laurits Nilsen Det ene fornødne. 1200 brudstykker af 300 forfattere. Samlede efter 30 års læsning og ordnede til Betragtninger for hver dag i året. H.Næss`s bogtrykkeri. Mandal. 1895. 256 sider. Kjøpt Skattkista antikk Bygland 28.08.11
Laurits Nilsen Livets brød i dødens verden. Bibelske betragtninger aaret rundt. R.R.Duefjelds forlag. Mandal 1919. 368 s. Kjøpt i Budskapet antikvariat 23.05.12.
Laurits Nilsen Skrifter i samling. II Bind. Livets brød i dødens verden. Bibelske betragtninger aaret rundt. 1 del 1 januar – 30 juni. R.R.Duefjelds bogtrykkeri. 182 sider. Kjøpt Fretex Sørlandsparken 22.02.13
Lærer Nicolai Nilssen Stjerner i mørket. Fødselsdagskalender med bibelsprog og salmevers. J Wilhelmsens forlag. Sandnæs 1889
Oddvar Nilsen Det beste av de beste. 366 klassiske andakter. Rex forlag. Oslo. 2001. 326 sider. Fått av Bjørg og Per Inge Fjelde i Trondheim 14.05.11
Oddvar Nilsen Dråper fra kilden. Filadelfiaforlaget a.s. Bergen. 1977. 264 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens Loppemarked Åros 06.05.11
Oddvar Nilsen Fra kraft til kraft. Andaktsbok bygd på EttÅrsBibelen. Lunde forlag. Oslo 1995. 460 sider. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 01.02.11
Oddvar Nilsen Kilden ved stien. Rex forlag 1991. 320 sider. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 06.01.11
Oddvar Nilsen Kildevann. Filadelfiaforlaget A/S. Ca 1984. 334 sider. Kjøpt på bruktbutikken Brennåsen 19.07.11.
Oddvar Nilsen Livets kilde. 365 lesestykker fra evangeliene. Rex forlag. Oslo. 2000. 371 sider. Kjøpt i Gjenbruk Lade 06.10.11.
Oddvar Nilsen Lys på stien. Andaktsbok med 365 forfattere. Filadelfiaforlaget Oslo. 1982. 382 sider. Kjøpt Evangeliesentrenes bruktbutikk Oslo. 09.11.12
Oddvar Nilsen Under åpen himmel. Andaktsbok med 365 forfattere. Rex forlag. 1993. Kjøpt Evangeliesentrenes bruktbutikk Oslo. 09.11.12
Oddvar Nilsen 366 gullkorn til hverdag og fest. Rex forlag. 2001. Kjøpt Gjenbruk Lumber 19.11.19
H. E. Nissen Ett er nødvendig. Oversatt fra dansk av Kåre Osnes. 365 dager. Lunde forlag. Drammen 1989. 452 sider. Kjøpt på Shalam Kristiansand 22.11.10
Asbjørn Nordgård Et år med Jesus. Tekster fra de fire evangeliene. Sambåndet forlag. Bergen. 2006. 582 sider. Fått av Åse Gudrun Thortveit 06.11.14
Asbjørn Nordgård Pris Herren. Andakter for hver dag i året. Lunde forlag. Oslo. 2004. 276 sider. Fått på Gjenbruk Evje. 22.03.12
Ingfrid Nordgård Lys på veien. Andaktsbok. Norsk Bibel A/S 2012. 380 sider. Kjøpt Frelsesarmeens loppemarked, Åros 14.03.15.
Notabene Mine tider. Korte betragtninger til hver dag i året. Lohse forlag. København. 1963. 372 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat i København 03.09.18.
Paul Odland m.fl. Boker tov – Morgenord fra det hellige land. Andakter for hele året. Sambåndet forlag. Bergen 2007. 404 sider. Kjøpt i Bokstovå te Steinskog. 08.04.13
Oluf Olesen Livet. En lille andagtsbog. Andet oplag. O. Lohse - København 1920. 340 s. Kjøpt i Budskapet antikvariat Mandal 23.05.12
Pastor O. Olsen Den lille bibel. En kalender med anvisning til ordnet læsning og studium af den hellige Skrift for hver Dag i Aaret. 2 det omarbeidede Oplag. Trykt og forlagt af den Den relig. Traktatforening. Kristiania. 1882.
Emil Olsen Livets ord. – samlede af den hellige skrift til hver dag i Aaret. Kristiania. 1898. Bogen sælges til indtægt for en syg. Pris 1 kr. Faaes i Lutherstiftelsens boghandel. Kjøpt Gjenbruk Voie 05.07.12
Stefan Ottesen Guds ord – vor styrke. Lohses forlag 1972. 369 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat i København 03.09.18.
Margrethe Parm Under evige armer. Lutherstiftelsen. 1958. 390 s. Kjøpt i Budskapet antikvariat Mandal 23.05.12
Arne Paulsen Liv av ordet. Andakter for hver dag i året. Luther forlag. 1984. 421 sider. Kjøpt på Shalam Kristiansand 22.11.10
Aksel Pedersen Til glede og trøst. Egen utgivelse. Høsten 2001. 367 sider. Kjøpt Shalam Kristiansand 24.09.13
Svein-Magne Pedersen Legende dråper. Andaktsbok med over 800 vitnesbyrd om guddommelig helbredelse. 1 opplag 2006. 449 sider. Kjøpt på Hjelperen bruktbutikk Søgne. 12.04.11
Svein-Magne Pedersen Legende kraft. Andaktsbok med over 700 vitnesbyrd om guddommelig helbredelse. 1 opplag Forlaget Legedom, Vennesla. 2013. 480 sider. Kjøpt Gjenbruk Lyngdal 30.04.16.
Derek Prince Deklarer Guds ord. 1 opplag Forlag Derek Prince Ministries Norge. Loddefjord. juni 2014. 432 sider. Fått av Eli Tveit, Vennesla 10.11.16.
Arne Prøis med Lina Sandells tekster Under evige armer. Lunde forlag. Oslo 1994. 417 sider. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 01.02.11
Dennis Rainey og Barbara Rainey Tidløse øyeblikk for ektepar. 1.opplag Hermon forlag. 1997. Trykt i Falun. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 01.02.11
Alan Redpath The Life of victory. Daily readings. Marshall Pickering. London 1991. 382 sider. Kjøpt Fretex Sørlandsparken 11.04.14
Svend Rehling Der staar skrevet. En andagtsbog i trange tider. De unges forlag, København. 1941. 383 sider. Kjøpt i Bethesda bogantikvariat København 03.09.18.
Haldis Totland Reigstad Mandeltreet, 366 dikt og bibelord. 1.opplag Evangelistens forlag. 2019. 416 s. Fått av Aud Marit 24.12.19
Egil Reindal, Einar Lyngar Fortell dem. Barnas andaktsbok i revidert og utvidet utgave. 1.opplag Ventura forlag. Ottestad. juli 2016. Fått tilsendt i posten av forfatteren 25.08.16
Sylvia Renz Med Gud i hverdagen. 366 historier for hele familien. Norsk Bokforlag as. 2006. 384 sider. Kjøpt Lillesand Gjenbruk 06.0620
Hans Henrik Reuchs Den åndelige Arvaagenhed i sin sande beskaffenhed og høie fornødenhed. Med en fortale av Dr. Hans Ad. Brorson. Guldkorn, samlede hos kirkefædrene samt veiledn til at bruge denne bog (to gange gjennom et år) enhver dag i aaret. H.C. Andersens forlag. Horsens. 1872. 239 sider. Kjøpt i Budskapet antikvariat Mandal 03.08.15.
Olfert Richard Jesu Kristi liv efter de 4 evangelier. Sjette opplag. J. Frimodts forlag. København 1929. 165 sider. 22 uger. Boka inneholder også AAnden i apostelkirken paa grundlag af apostlenenes gærninger og den nytestamentlige brevlitteratur. 308 sider. 31 uger. 4 udgave. 1924. Begge bøger er Veiledning til selvstudium. Kjøpt Halvdans bokhus 15.06.13
Charles Ringma Grip dagen. Med Dietrich Bonhoeffer. Oversatt til norsk av Jan Gossner. 2.opplag. Verbum. Oslo. 1994. Kjøpt Gjenbruk E 18 05.08.11.
Oral Roberts med flere Velsignelse – daglig andakter. 1.opplag Agape forlag. 2005. Til norsk ved Sigrid Ådnanes Tolås. Kjøpt Gjenbruk E 18 Lillesand 16.03.12
Magnus Fredrik Roos Huslig andagtsbok innehållande morgon – og aftenbetraktelser før hwar dag i året. Tredje upplagan. C W K Hlerups førlag. Lund 1896. 590 s. 1. halvår. Kjøpt i Budskapet antikvariat Mandal 23.05.12
Magnus Fredrik Roos Huslig andagtsbok innehållande morgon – og aftenbetraktelser før hwar dag i året. Tredje upplagan. C W K Hlerups førlag. Lund 1896. 594 s. + register. 2. halvår. Kjøpt i Budskapet antikvariat Mandal 23.05.12
C. O. Rosenius Husandagtsbog. Betragtninger for hver dag i året. Udgivet paa norsk
C. O. Rosenius Den lille husandaktsboken. Korte andakter for hver dag i året. 3 opplag Lunde forlag. 1976. 598 sider.
C.O. Rosenius En ny dag. Andaktsbok som følger kirkeåret. Del 1 og Del 2. Lunde forlag. Oslo 1980 og 1981. 695 sider. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 01.02.11
C.O. Rosenius En ny dag. Andaktsbok som følger kirkeåret. Del 1. Fra advent til pinse. Lunde forlag. Oslo 1980. 319 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked i Søgne 26.11.10.
C.O. Rosenius En ny dag. Andaktsbok som følger kirkeåret. Del 2. Fra pinse til advent. Lunde forlag. Oslo 1981. 376 sider. Kjøpt Bruktbutikken Vennesla 06.01.11
Hanna Eikrem Ruset Rasteplassen. Du dukar bord for meg. 365 andakter på nynorsk. Hanne forlag, Stryn. Otta 1995. 470 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked, Søgne 26.11.10.
A. J. Russell Din aftenandakt. En fortsettelse av Når Gud taler, ved to som lytter. Land og kirke / Gyldendal norsk forlag. 1976. 232 sider. Kjøpt på loppemarked i Oddernes menighetshus 15.11.10
A. J. Russell Når Gud taler. Ved to som lytter. Land og kirke. Oslo 1957. 293 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked 26.11.10.
Lars Rustbøle Et ord til alle. Norsk litteraturselskap a.s. Drammen 1968. 285 sider
Lars Rustbøle Ord for dagen. Norsk litteraturselskap a.s. Drammen 1971. 276 sider. Kjøpt i Budskapet Antikvariat Mandal 19.08.11.
Russisk forfatter Russisk andaktskalender for 2020. Russisk forlag 2019. Kjøpt på retreattur i Riga 06.01.20
Erling Ruud Familiens andaktsbok. 3. opplag. Vårt Lands forlag. Oslo 1964. 405 sider. Kjøpt på bruktbokhandel i Bodø 03.12.10.
Erling Ruud Lys over dagen. Andaktsbok for hver dag i året. Vårt Lands forlag. Oslo. 1972. 375 sider. Kjøpt på Gjenbruk E 18 01.06.11
Erling Ruud Lyset og livet. Andaktsbok. Lunde forlag. Drammen 1983. 623 sider. Fått av Per Inge og Bjørg Fjelde 14.05.11
Erling Ruud Ny kraft. Andaktsbok for ungdom. 2 opplag. Oslo Forlagt av Arne Gimnes. 1949. 436 sider. Kjøpt på Shalam Kristiansand 17.12.10
Henrik Røykenes Ordet i dag. Daglige andakter for hele året. Utgitt av Norge i dag, Bergen. 2007. 390 sider. Kjøpt i Budskapet antikvariat Mandal 03.08.15.
O.S og M.R Lys paa veien. En dansk oversettelse av Daily light on the daily path, England «Kristeligt Dagblad»`s Bogtrykkeri. 1794. København. 1902. Kjøpt på tur i det blå Gjenbruk Larvik 27.07.17
Paul Leer-Salvesen Huspostill. Tekster for et nytt tusenår. Verbum. 1999. 384 sider. Kjøpt på Gjenbruk Voie 27.10.11
Lina Sandell Lys på veien. Fødselsdagsbok. Lutherstiftelsen Sambåndet. Oslo 1972. Fått av Karen Anette Ljosland Retterholt, Evje 04.08.20.
Andreas Borch Sandsdalen Andaktsbok for ungdom. Ansgar. Oslo. 1948. 371 sider. Kjøpt Gjenbruk NMS Nærbø 09.11.11.
Anne Wilson Schaef Meditasjoner for kvinner som gjør for mye. Emilia forlag. Oslo 1995. 391 sider. Kjøpt Gjenbruk Lumber 09.05.16
Oddvar Schjølberg Fredens havn. En andaktsreise gjennom 365 dager. Hermon forlag. Skjetten. 2009. Kjøpt på Høyers bokhandel Arendal 22.01.14
M. Basilea Schlink Jeg er i Herrens hender. Ord til trøst og oppmuntring for hver dag i året. 5 opplag Luther forlag as. 1979. 214 sider.
M. Basilea Schlink Så siger Herren. Guds ord til hver dag. 1. opplag. Lohses forlag. 1974. 240 sider. Trykt i Haderslev. Kjøpt NLM Gjenbruk E18 Lillesand 04.04.13.
Signe Schubert Dagens løsen. Tankespråk och bibelhenvisningar før år 1953. Poetisk upplaga med sångverser før varje dag. H.Halls boktrykkeri- aktiebolag. Jønkøbing 1952. Fått av Berit Mykjåland 26.04.11
Christian Scrivers Skatkiste. Oppbyggelige betragtninger til hver dag i året. Trykt af A E Kolstad. Christiania 1864. Kjøpt i Antikvariat Papyrus Kristiansand 12.04.11
Robin Sharma Daily Inspiration. From the Monk who sold his ferrari. Første utgave Jaico Publishing House. Mumbai. 2008. Kjøpt i et bokantikvariat i Bucuresti 12.01.17 for 25 Lei (ca. 50 nkr,-)
Brian Shipman WWJD ? i dag. Prokla media. Otta. 2000. 367 sider. Kjøpt Bryne NMS Gjenbruk 09.11.11.
A. B. Simpson Himmelske dager på jorden. Andaktsbok med skriftsteder og levende sannheter. Hans Martinussens forlag Bergen. Ca 1950. 312 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked 26.11.10.
Egil Sjaastad Andaktsbok for ungdom. 3. opplag. Lunde forlag. 1986. 459 sider. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 01.02.11
Egil Sjåstad Ankerfeste. Andakter for hver dag. 2 opplag Lunde forlag. 2014. 400 sider. Kjøpt Norli Vennesla 05.11.16 for gavekort.
Egil Sjaastad Han vekker mitt øre. Lunde forlag. Oslo. 2004. 431 sider. Kjøpt NMS Gjenbruk Bryne 08.04.13.
Alfred Skage Hjemmets andaktsbok. Motto Gudslivets muligheter. Eget forlag. Haugesund 1955. Kjøpt i Budskapet antikvariat 23.05.12
Eyvind Skeie Vann av klippen. Tresnitt Terje Grøstad. Nordisk kirkekunst. 2007. 360 sider. Stort format. Kjøpt i Bok og Media Oslo, 13.12.18
C. Skovgaard–Petersen Livet under nåden. Korte andaktsstykker til hver dag i året. Ansgar forlag. Oslo 1945. 372 sider. Kjøpt på Brukten – Evje.
Anfinn Skaaheim Ord for livet. Daglig hjelp til tro og liv. Luther forlag. Oslo. 1997. 368 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked Åros 02.06.12
C. H. Spurgeon Et ord på veien. Andaktsbok for hver dag. Utarbeidet etter Morning and evening. Norsk litteraturselskap, Oslo. 1973. 468 sider. Kjøpt på Lumber Gjenbruk 22.02.16
Charles H. Spurgeon Morgen og aften. En oppdatert utgave av den klassiske andaktsboken i moderne språkdrakt.1. opplag Hermon forlag as. 1995. Trykt i Falun. Kjøpt på Brukten Vennesla 08.08.11.
C. H. Spurgeon Lys paa veien eller Morgenbetragtninger for hver dag i aaret. Antagelig 1.opplag. Bergen. John Fredriksons Forlag. 1890. 535 sider. Fått av Liv Hilde Holm, Bykle 4. februar 2020
C.H. Spurgeon Sjelens Anker. Ved Jesu føtter. Andakter for hver dag i året. Sambåndets forlag a.s. Bergen. 1947. 317 sider. Fått av Berit Mykjåland 26.04.11
C.H. Spurgeon Troens bankbok. Anvisning paa Troens Bank. Utvalgte skriftord for hver Dag i Aaret med korte, erfaringsmessige Forklaringer. C. Sarheim & Co`s Forlag. Trondhjem. 1926. 372 sider. Fått på Søndeledgården under bispevisitas i Risør nov. 2017
Tonje Haugeto Stang med flere Livspuls 26 stemmer 365 dager. Lunde forlag. Oslo. 2006. 463 sider. Kjøpt i Bokstova te Steinskog 09.11.11
Wilfrid Stinissen I Guds tid. Korte tekster for alle årets dager. Verbum. Oslo. 1994. 392 sider. Kjøpt Fretex Sørlandsparken 25.10.12
Alfred Storaas Det gode ord. Nomi forlag. Stavanger 1970. 419 sider. Kjøpt på bruktbutikken, Voie 12.04.11
Egil Strand Fra skattkammeret. Ord fra Bibelen for hver dag i året. Filadelfiaforlaget A.s. Stavanger 1975. 213 sider. Kjøpt på loppemarked Eikely 30.04.11
Egil Strand I dag. Andakter for hver av årets dager. Den kristne bokringen. Filadelfiaforlaget a.s. Bergen. 1970. 537 sider.Kjøpt på Brukten Vennesla 08.08.11
Egil Strand og Oddvar Nilsen Ved kilden i dag. Rex forlag. Oslo. 1996. Kjøpt på Fretex i Sørlandsparken 30.04.12.
Bernt Støylen Uppbyggjingsbok for heimen. Tankar til kvar dag i året etter C.O.Rosenius. Bjørgvin. Bokreidar U/G. Lunde & co. 1924. 370 sider. Kjøpt på Gjenbruk E18 Lillesand 29.11.12.
Kåre Støylen med flere I lys av Guds ord. Andaktsbok for hver dag. Land og kirke. Oslo. 1948. 410 sider. Fått av Per og Bjørg Fjelde 14.05.11
Conrad Svendsen Husandagtsbog ordnet efter kirkeaaret. Lutherstiftelsens Boghandels forlag. Christiania. 1901. 426 sider. Kjøpt i Wangsmo Antikvariat i Trondheim 22.06.11
Hj. Svennevik Tre minutter med ordet. Andaktar for kvar dag i året. Det Norske Samlaget. Oslo 1976. 375 sider. Fått av Berit Mykjåland 26.04.11
Birgit Svindland Du kan være trygg. Mannakorn for hver dag. Lunde forlag. Oslo. 1999. 207 sider. Kjøpt Fretex Sørlandsparken 03.10.11
Syvendedagsadventistenes sabbatsskole Evangelisk tidsskrift 1980. Norsk Bokforlag, Olaf Helsetsvei 8. 1980 Delt inn i 4 kvartal med hvert sitt tema. 373 sider. Boka avsluttes med tabell over solens nedgang fredag kveld i året 1980. Kjøpt Fretex Bodø 13.03.13 sammen med Petter
Syvendedagsadventistenes sabbatsskole Bibelstudier 1981. Norsk Bokforlag, Olaf Helsetsvei 8. 1981 Delt inn i 4 kvartal med hvert sitt tema. 365 sider. Boka avsluttes med tabell over solens nedgang fredag kveld i året 1981. Kjøpt Fretex Bodø 13.03.13 sammen med Petter
Syvendedagsadventistenes sabbatsskole Bibelstudier 1982. Norsk Bokforlag, Olaf Helsetsvei 8. 1982 Delt inn i 4 kvartal med hvert sitt tema. 357 sider. Boka avsluttes med tabell over solens nedgang fredag kveld i året 1982. Kjøpt Fretex Bodø 13.03.13 sammen med Petter
Else Britt Sæter Å dyrke småtinglykke gjennom årstidene. Alpha forlag 2016. 413 sider. Fått av Tone Nordgarden Gakkestad 11.12.19
Aud Sæverås og Aud Borgny Thorsen Barneandaktsboka. Lunde forlag. Drammen 1988. 414 sider.
Toni Eareckson Tada Diamanter i Støvet. Lunde forlag. Oslo. 1994. 428 sider. Kjøpt i Bokstova te Steinskog 09.11.11
Kenneth N. Taylor In touch. Selections from Living Light. 7. utgave. Tyndale house publishers, Illinois. Desember 1976. Kjøpt Gjenbruk Voie 15.12.14
Thomas Teglgaard IB. Ingen betingelser. Ingen begrensninger. Lunde forlag. Oslo. 2007. 377 sider. Kjøpt i Halfdans bokhus 19.08.12.
Sverre Therkelsen Hverdagen livets nådegave. Kolibri forlag. Oslo. 2003. 232 sider. Kjøpt i Bokståva te Steinskog 09.11.11
Aurore Tisell Til lys og kraft på livsveien. Ord og tanker. 3. opplag. Lutherstiftelsens forlag. Oslo 1939. 370 sider. Fått av Solveig Eikild, Iveland
J. Traasdahl Lys i hjemmet. Betragtninger for hver dag i aaret af forskjellige forfattere. Andet oplag. Bergen 1887. 480 sider. Kjøpt i Antikvariat Papyrus, Kristiansand 16.08.12
James Tucker & Priscilla Tucker På skattejakt i naturen. 365 andakter. Fokusalder
10-14. Norges bokforlag. 2006. Kjøpt på Hjelperen, Søgne 20.12.16
Tore Tungland Trøysta mitt folk. Lunde forlag. Ca. 1968. 372 sider. Kjøpt på Shalam, Kristiansand 28.01.11
Knut Tveitereid En helt overkommelig Bibel. 7 opplag. Det norske bibelselskap. 2003. 414 sider. Trykt i Finland. Kjøpt i Budskapet Antikvariat 19.08.11
Fred. Tybring Den stille stund. Andaktsbok for hver dag i året. Forlagt av Johan Grundt Tanum. Oslo 1945. 371 sider. Fått av Kristin og Ole Fredrik 14.05.11
Vagt-taarnet Daglig himmelsk manna for troens husstand. Et udvalg af skriftsteder med dertil passende citater. For hver dag i aaret. Tillige en fødselsdagsbog. . 1911. Watch Tower Bible and Tract society Brooklyn, NY, USA, København og Kristiania 1911 Kjøpt på NMS Gjenbruk Lillesand 04.04.13
Jens Vangsnes Ny dag. Andaktsbok for heim og skule. Andaktsbokselskapet Oslo. 1940. 369 sider. Kjøpt på Gjenbruk Røra 03.10.12
Irene Vestvik Dyp kaller på dyp. Du er elsket. 1. opplag. Agape forlag. 2016. 448 sider. Kjøpt Vivo bokhandel Kristiansand 22.12.16
Ivar Vik Ild som skal spres. Prokla-Media. 2001. 372 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked i Søgne 02.04.11.
Tormod Vågen I kongens nærleik. Gjenom Det Nye Testamentet. A.s Lunde & Co`s Forlag. Bergen 1936. 744 sider. Kjøpt i Bokstova te Steinskog 25.07.14
Jarle Waldemar og Rebecca Waldemar 365 dager for å bli bedre kjent med Gud. 1. opplag Hermon forlag. 2018. Kjøpt i Bibelbutikken Sandnes 27.09.18.
Carol Watson 365 barnebønner. Nye Luther forlag. Oslo 1989. Oversatt av Karin Reitan. 155 sider. Kjøpt Gjenbruk Lumber 05.09.16
Alex. Westin Kyrkoårets texter i bilder - liknelser - kærnord ordnade som betraktninger før var dag. Andra årgångens høgmæssotexter. Svenska kyrkans diakonistyrelses bokførlag. Stockholm 1939. Kjøpt på loppemarked i Oddernes menighetshus 15.11.10.
Ellen G. White At jeg må kende ham. Dansk bogforlag. Odense. Ca 1968. Kjøpt loppemarked Lund kirke 06.05.11.
Ellen G. White Herren kommer. Dansk Bokforlag, Odense. 1979. Kjøpt Fretex Bodø 25.09.13
Ellen G. White Lys fra det høye. Norsk bokforlag – Oslo, 1981. 375 sider. Kjøpt i Halfdans bokhus, Drangedal 19.08.12
Pastor Johs. Arbo Wiel Frykt ikke. Andaktsbok for hver dag av 74 Guds ords forkynnere leg og lærd. A.S Lunde & co`s forlag. Bergen. 1934. 399 sider. Kjøpt på Brukten Vennesla 31.05.12
Derek Williams Bibelen på kryss og tvers. Bibelselskapet 2009 (norsk utgave). 413 sider. Kjøpt Gjenbruk Lillesand 16.05.17
Torgny Wiren og Mats Johansson Under huden. En andaktsbok for ungdom og andre voksne. Verbum forlag. 1999. Oversatt fra svensk av Ole Bjørn Salvesen. 283 sider. Kjøpt NLM Gjenbruk Varhaug 08.04.13.
Carl Frerdrik Wisløff Daglig brød. Andakt for hver dag i året. Lunde forlag. 1981. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 06.01.11
Carl Fredrik Wisløff m.flere Steg for steg. Andakts- og bønnebok. Trykt i Falun 1989. 372 sider.
Fredrik Wisløff Davids harpe. Andakter for hver dag i året over tekster fra Salmenes bok. Lutherstiftelsen. Oslo. 1950. 320 sider. Fått av Berith Mykjåland 26.04.11
Fredrik Wisløff Hvil eder litt. Betraktninger for hver dag i året. Indremisjonsforlaget a/s. Oslo 1938. Annet opplag. 330 sider.
H. E. Wisløff Stille stunder på veien hjem. Andaktsbok for hver dag i året. Lutherstiftelsen. Oslo 1952. 349 sider. Kjøpt på Shalam Kristiansand 17.12.10
H. Norman Wright Stille stunder for ektepar. Andakter for hver dag. 2 opplag Hermon forlag as. 3577 Hovet. 1995. 395 sider. Kjøpt på Bruktbutikken Vennesla 01.02.11.
H. Norman Wright Stille stunder for mor og far. 1. opplag Hermon forlag. 1996. Oversatt av Camilla Grevstad. 377 sider. Fått av Åse Landsverk Larsen 03.01.13
Philip Yancey og Brenda Quinn Møt Bibelen hver dag. Bli kjent med Bibelen fra begynnelsen til slutt. Hermon forlag. 2004. 455 sider. Kjøpt Fretex Sørlandsparken 24.10.14
Sarah Young Hva skjer a Gud? 365 dager med råd og oppmuntring fra Herren. 2 opplag Hermon forlag. 2012. Kjøpt på Fretex Sørlandsparken 04.06.15
Sarah Young Jesus – bare Jesus. 366 andakter. 1. opplag Hermon forlag. 2017. Kjøpt på Vivo, Kristiansand 16.08.18 for penger jeg fikk av Per Inge Førde.
Sarah Young Jesus kaller på deg. Andakter for hele året. 4. opplag Hermon forlag. 2015 Fått av Grete Amundsen 09.11.15.
Norvald Yri Meningen med livet og evigheten. Daglig studiebibel med 366 forklaringer. NY forlag (eget). 2018. 370 sider. Kjøpt i Bibelbutikken Sandnes 27.09.18.
David Østby I dag hjelper Herren. Daglig oppbyggelse fra Guds Ord for tanke og hjerte. Hermon forlag 2018. Kjøpt i Vivo Kristiansand 09.08.18 for penger jeg fikk av Per Inge Førde.
Josef Østby Til hverdag og fest. Rex forlag. Drammen 1994. 358 sider. Kjøpt i Budskapet Antikvariat Mandal. 19.08.11
Andreas Aadland med flere Ankerfeste. Andaktsbok. Den norske sjømannsmisjonens forlag. Oslo 1983. 573 sider. Fått av Tom Martin Berntsen 21.01.11.
Åge Åleskjær Himmelsk helsekost – en daglig fornyelse av sinnet. Hermon forlag. 1995. 397 sider. Kjøpt på Frelsesarmeens loppemarked 02.04.11
Elias Aardal Åndelige duggdråper. Eget forlag. Trondheim. 1983. 383 sider. Fått av Per Inge og Bjørg Fjelde i Trondheim 14.05.11
Asbjørn Aavik Vandring. Lunde forlag. 1987. 400 sider.Kjøpt på Brukten i Vennesla 21.06.11.