Musikk til Kristi kongedag (postludium)

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Postludium: Musikk til Kristi kongedag var en del av tirsdagssendingen 23. november 2021. Siri Johannessen hadde funnet frem musikken, og den presenterte hun slik:

Velkommen til det siste Postludium i kirkeåret 2021. Jeg heter Siri Johannessen og har funnet frem musikk til Kristi kongedag. Søndag feiret kirken domssøndag eller Kristi kongedag, den katolske kirke kaller den Kristi kongefest.

Vi skal begynne med en sats fra Jean Langlais' Suite medievale. Han ble født i Bretagne i 1907, og da han var to ble han blind, og fra 1918 studerte han piano, fiolin, harmoni og orgel med blant annet Albert Mahaut og Andre Marchal ved det nasjonale blindeinstituttet i Paris. Dette ble etterfulgt av studier med Marcel Dupre, Charles Tournemire og Paul Dukas ved konservatoriet i Paris, der han ble tildelt flere priser. I førti år var han professor ved det nasjonale instituttet for unge blinde, mens han også underviste ved Schola Cantorum i Paris.

Suite Médiévale i formen til en lav messe fra 1947 skal ha blitt utgitt første gang av éditions Salabert i 1950, og består av fem satser. Av disse er det den første, «Prelude» (Entrée), vi skal få høre.

Jacques Kaufmann er organist, og var i 1999 titulærorganist i dominikanerkirken på rue Saint-Jacques i Paris. Hovedorgelet i katedralen i Angoulême skal han spille på, og det er et klassisk fransk orgel bygget av Simon-Pierre Miocque i 1781, modifisert av Puget i 1931 og rekonstruert av Beuchet-Debierre i 1965 etter Maurice Duruflés beskrivelser. Instrumentet er nå nyklassisistisk, med fem manualer og pedal.

Jean Langlais – Første sats, «Prelude» fra Suite medievale, Op. 56. Spilt av organist Jacques Kaufmann.

En kraftfull åpning som skal fortsettes i Tyskland med et av verkene til Johann Sebastian Bach. Han levde fra 1685 til 1750. Jeg er veldig kort både når det gjelder ham og domorganist i Oslo og konsertorganist Kåre Nordstoga som skal spille, og i tillegg Wagner-orgelet i Nidarosdomen, siden jeg våger gå ut fra at disse er godt kjent blant lytterne.

Stykket har fått nummer 630 i hans verksliste og beskrives der som en påskesalme, Idag triumferer Guds sønn, Heut’ triumphiret Gottes Sohn. Bach skal her ha basert seg på en hymne utgitt av Kaspar Stolzhagen fra Moravia i 1591, men den er også tilskrevet flere andre. Dessuten er melodien funnet knyttet til en hymne i kantor Bartholomäus Gesius’ Geistliche deutsche Lieder som ble utgitt i 1601, og Gesius skal selv ha komponert. Bach bruker melodien i både BWV 630 , som vi straks får høre, og dessuten i BWV 342, med ulike melodiske tekster.

J.S. Bach – Heut' triumphieret Gottes Sohn, BWV630. Spilt av domorganist Kåre Nordstoga.

Bergen Domkantori og deres dirigent Magnar Mangersnes har sammen med organisten Bjørn Lien utgitt et album som heter Jubilate Deo. Det er fylt med Kjell Mørk Karlsens motetter til kirkeåret, og fra det skal vi få høre den som er skrevet til domssøndagen, Jeg er alfa og omega

Kjell Mørk Karlsen ble født i Oslo i 1947, og avla organist- og kantoreksamen i 1968, og orkestermusikereksamen med obo som hovedinstrument i 1969. Studerte orgelspill i København med Finn Viderøe og komposisjon i Helsinki med Joonas Kokkonen. Han har en veldig bred bakgrunn, og nå er det nok mer komponistvirksomheten som krever den største plassen. Mørk Karlsen har vært svært opptatt av musikk fra middelalder, renessanse og barokk, og stiftet ensemblet Oslo pro musica antiqua i 1969 og ledet det frem til 1974. Var knyttet til Musica Sacra-bevegelsen der målsettingen var å fornye interessen for liturgi og tidlig kirkemusikk, samtidig som den neo-klassiske tyske kirkemusikken var viktig. Denne introduksjonen er veldig kort for en mann som har så bred bakgrunn som Mørk Karlsen.

Bergen Domkantori, som vi straks skal få høre synge, blir ledet av Magnar Mangersnes som er en norsk organist og kordirigent. Han er den som stiftet koret i 1971 og dirigerte det, samtidig som han var dets kunstneriske leder, frem til koret la ned virksomheten i 2012. Mangersnes var også intitiativtager og kunstnerisk leder for de årlige kirkemusikkdagene og orgelfestuken i Bergen fra 1997.

Kjell Mørk Karlsen – Motetten Jeg er alfa og omega, sunget av Bergen Domkantori, dirigert av Magnar Mangersnes og akkompagnert av organist Bjørn Lien.

Fra helt moderne og nye verk, skal vi til en komponist som befant seg i Italia i overgangen mellom renessanse og barokk. Han representerer høydepunktet i den Venezianske skolen, og heter Giovanni Gabrieli. Han ble født i Venezia i ca 1554 og døde i 1612. Han skal ha vært en elev av onkelen Andrea Gabrieli, som arbeidet i Markus-basilikaen fra 1560-årene til han døde i 1585. Gabrieli reiste til München, der han studerte med Orlando de Lassus ved hoffet til grev Albert V, og reiste trolig tilbake etter 1579. Etter 1584 var han tilbake i Venezia der han overtok som hovedorganist ved St. Markus-basilikaen i 1585 etter at Claudio Merulo trakk seg tilbake.

Den som skal spille Canzon prima a 4, Ch.186 «La spiritata», som her har blitt arrangert for orgel er organisten Sergio Vartolo. Vartolo ble født i Bologna i 1944 og er en italiensk cembalist, organist, musikolog og dirigent. Han kommer trolig til å spille på Robert Dallams orgel fra 1653, nå i Lanvellec, Bretagne. Det er det eneste engelske orgel fra det 17. århundre som har fått beholde sitt opprinnelige tilstand i Frankrike. Det ble bygget for en kirke i Plestin les Grèves. Robert Dallam var en engelsk orgelbygger som hadde flyktet fra England og funnet tilflukt i Bretagne. Han var sønn av Thomas Dallam, som kongen hadde gitt i oppdrag å bugge orglene i King’s College Cambridge, katedralorglene i Worcester og Wells, og i Eton College. I 1642 forbød puritanerne bruk av orgler i kirkene. Dermed måtte Robert Dallam og familien flykte til Bretagne.

Giovanni Gabrieli – Canzon prima a 4, Ch.186 «La spiritata», arrangert for orgel. Spilt av organist Sergio Vartolo.

Jeg ser at tiden har løpt fra meg, så jeg velger denne gangen bort korstykket til Jeremiah Clarke og Thomas Kelly og går videre til Siegfrid Karg-Elert som ble født i Württemberg i 1877 og døde i 1933. Han er trolig best kjent for sine komposisjoner for orgel. Denne gang er det stykke nummer 59 fra hans Opus 65, koralimprovisasjoner for orgel vi skal få høre – «Nun danket alle Gott, Marche triomphale». Dette opuset fra 1909 sies være det første originale verket for orgel fra hans hånd.

Den som skal spille er den engelske organisten Stephen Cleobury som levde fra 1948 til 2019, og han spiller på Harrison & Harrison-orgelet i King's College, Cambridge. Han arbeidet med koret i dette colleget, og fra 1982 og til 2019 var han dets musikalske leder. Orgelet ble gjort større og ombygget til sin nåværende stand av Harrison & Harrison i 1934.

Siegfrid Karg-Elert – «Nun danket alle Gott», nummer 59 i samlingen Koralimprovisasjoner for orgel, Op. 65 spilt av organist Stephen Cleobury.

Kveldens siste komponist er den franske barokkorganisten og komponisten Pierre DuMage ble født i 1674 og døde i 1751. Hans første lærer var trolig faren som var organist i katedralen i Beauvais, deretter flyttet han til Paris og studerte med Louis Marchand, og ble kjent med organisten Nicolas Lebègue som skaffet ham en plass som organist i basilikaen i Saint-Quentin i Aisne i 1703. Syv år senere ble han utnevnt til titulærorganist i katedralen i Laon. Stykket vi skal få høre er fra det eneste verket fra hans hånd som fremdeles finnes, Premier livre d'orgue, utgitt i 1708. Det er dedisert til Saint Quentins kapittel. Samlingen inneholder åtte stykker i tradisjonell fransk stil samlet i Suite du premier ton, og det er det syvende av disse, «Grand jeu» vi straks får høre. Den sveitsiske organisten og komponisten Lionel Rogg, født 1936 i Geneve spiller på et av orglene i Reichskloster Ottobeuren. Ottobeuren ligger helt sør i Schwaben, nær grensen med Østerrike. Og med det sier jeg takk for i kveld.

Pierre DuMage – Syvende sats, «Grand jeu» fra Suite du premier ton spilt av organist Lionel Rogg.

Spilleliste[rediger]

  • Jean Langlais: Første sats, «Prelude» fra Suite medievale, Op. 56. Spilt av organist Jacques Kaufmann på et av orglene i katedralen i Angoulême. Fra albumet Esquisses Romanes and Gothiques (2013),
  • J.S. Bach: Heut' triumphieret Gottes Sohn, BWV630. Spilt av domorganist Kåre Nordstoga på Wagner-orgelet i Nidarosdomen. Fra albumet Kyriekoral (2005),
  • Kjell Mørk Karlsen: Motetten Jeg er alfa og omega, sunget av Bergen Domkantori, dirigert av Magnar Mangersnes og akkompagnert av organist Bjørn Lien på Rieger-orgelet i Bergen domkirke. Fra albumet Jubilate Deo (2007),
  • Giovanni Gabrieli: Canzon prima a 4, Ch.186 «La spiritata», arrangert for orgel. Spilt av organist Sergio Vartolo, trolig på Dallam-orgelet i Saint-Brandan-kirken i Lanvellec, Bretagne. Fra albumet Préludes à la Fugue (2019),
  • Sigfried Karg-Elert: «Nun danket alle Gott», fra samlingen Koralimprovisasjoner for orgel, Op. 65 spilt av organist Stephen Cleobury på Harrison & Harrison-orgelet i King's College, Cambridge. Fra albumet Great european organs, Vol. 1 (2021),
  • Pierre DuMage: Syvende sats, «Grand jeu», Suite du premier ton spilt av organist Lionel Rogg, trolig på Riepp-orgelet i benediktinerklosteret i Ottobeuren i Schwaben. Fra albumet A l'orgue de l'eglise de l'Abbaye Benedictine d'Ottobeuren (1988).

Dessverre måtte denne utgå:

  • Jeremiah Clarke: «The head that once was crowned with thorns (St Magnus)», sunget av koret i St John's College Cambridge, dirigert av George Guest. Akkompagnert av organist Jonathan Bielby, på Mander-orgelet i St John's College Cambridge. Spilt inn 17. mai 1966. Fra albumet Evensong for Ascensiontide (2017).