Landeskogens venner

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Landeskogens venner er Landeskogen Fredssenter si venneforeining. Ho blei stifta 20. mai 2012 på eit møte der 32 personar var til stades. Tove Krohn frå Tønsberg og Knut A. Austad frå Bygland var blant initiativtakarane.

Formål[rediger]

Formålsparagrafen lyder:

«Landeskogens venner skal arbeide for at Landeskogen Fredssenter får positiv merksemd, bygge kontaktnett, marknadsføre og på alle måtar vere ein positiv bidragsytar for at fredssenterets målsetting vert nådd»

Foreininga sitt fyrste styre vart vald ved akklamasjon og har desse medlemmane i 2012 – 2013:

Leiar Knut A. Austad
Ann-Cecilie Andersen Attestog
Madelene Horverak
Roald Rysstad
Hind Helene Røynesdal
Berit Åkre (Aktive Fredsreiser)

Helga Arntzen er medlem med tale- og møterett.

Varamedlemmar: Tove Krohn og ...

Kontigenten vart sett til 200,- per år for enkeltmedlemmer, 500,- for familiar og organisasjonar, og 1000,- per år for bedrifter.