Kulturminneplan Bykle 2016-2019

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Kulturminneplan Bykle 2016-2019 er ein kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø i Bykle kommune. Han er vedteke av Bykle kommunestyre 16. februar 2017. Heimelen er plan- og bygningslova § 11-1.

Kommunedelplanen omhandlar fornminne, landbruk, kulturlandskap, bygningar og busettingsmønstre, kommunikasjon, gamle ferdselsårer, samfunnsinstitusjonar, krigsminne, næring, kunst, industri, kyrkjer og kyrkjegardar og vassdrag.

For å sikre kulturminne og kulturmiljø etter plan- og bygningslova, må desse i etterkant følgjast opp i reguleringsplanar, og takast med i kommuneplanen sin arealdel. Kulturminneplanen skal vere førande for all byggesak- og planhandsaming i kommunen.

Innhald[rediger]

Del 1 Bakgrunn og plantype[rediger]

 • 1.1.Føreord
 • 1.2 Bakgrunn for planarbeidet
 • 1.3 Plantype og avgrensing
 • 1.4 Definisjonar
 • 1.5.Planperiode
 • 1.6 Vison og mål

Del 2 Oversikt over kulturminna[rediger]

 • 2.1 Historia til Bykle
 • 2.2 Fornminne
 • 2.3 Landbruk og kulturlandskap
 • 2.4 Bygningar i offentleg eige og museale samlingar
 • 2.5 Kommunikasjon og gamle ferdselsårer
 • 2.6 Krigsminne
 • 2.7 Kyrkjer og kyrkjegardar
 • 2.8 Samfunnsinstitusjonar
 • 2.9 Jakt, fiske og fangst
 • 2.10 Særleg autentiske miljø
 • 2.11 Immatriell kulturarv
 • 2.12 Kunstverk – utsmykking

Del 3 Prioriteringar[rediger]

Del 4 Handlingsprogram[rediger]

Del 5 Oversikt over kulturminna med kart[rediger]

Del 6 Kjelder[rediger]

Kjelder[rediger]

 • Kulturminneplanen

Eksterne lenker[rediger]