John Nome

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
John Nome
Født: 2. oktober 1904
Død: 23. desember 1980 (76 år)

John Nome (født 2. oktober 1904 på Nome i Øyslebø, død 23. desember 1980 i Bærum) var både teolog og idehistoriker.

Liv og virke[rediger]

Etter examen artium på Mandal gymnas i 1926 studerte John Nome teologi på Menighetsfakultetet og ble cand.theol. i 1932. Året etter tok han praktikum. Allerede som student (1930) mottok han Kongens gullmedalje for avhandlingen Den norske preken og oppbyggelseslitteratur fra tiden 1600–1730, og i 1934 fikk han Lassens gullmedalje for avhandlingen Bjørnsons dikterproblem. Studier omkring «Over Ævne»-ideen.

Fra 1934 til 1939 var han stipendiat i systematisk teologi ved Universitetet i Oslo. I den perioden hadde han flere studieopphold ved universitetene i Heidelberg, Tübingen og Berlin. Disse førte til to bøker om den tyske sosiologen og filosofen Georg Simmel. Sin første doktorgrad fikk John Nome i filosofi på avhandlingen Filosofisk kultur. Georg Simmel som moderne tenker i 1938.

I 1941 ble han tilsatt som lærer i systematisk teologi og kirkehistorie ved Misjonsskolen i Stavanger. To år etter ga han ut Det norske misjonsselskaps historie i norsk kirkeliv (1943). I forarbeidet, Demringstid i Norge fra 1942 hadde han drøftet metodologiske perspektiver på historieskrivningen inspirert av den tyske hermeneutiske filosofi.

Fra starten i 1945 til 1949 var John Nome redaktør i Vårt Land. Selv om han på 1940-tallet ikke var ansatt på Menighetsfakultetet, var han sensor i teologi der hele perioden.

I 1951 fikk han den teologiske doktorgrad på avhandlingen Det moderne livsproblem hos Troeltsch og vår tid og ble ansatt som professor i teologi ved Menighetsfakultetet. Den stillingen han hadde til han gikk av med pensjon 1972. Han var dekanus to ganger, først fra 1954–56 og siden fra 1961–62. I 1960–61 hadde han studieopphold i Lund, Göttingen, London og Cambridge.

Familie[rediger]

Foreldre: Gårdbruker Ole Johnsen Nome (1868–1946) og Veline Andrea Oudalstøl (1883–1975). Gift 30. juni 1934 med husholdningslærer Halldis Nome, født Lunde (18. september 1900 – 8. april 1969), datter av meierieier Henrik Lunde (1868–1919) og Kristine Ellingsen (1874–1944).

Olav Nome var bror, Gudrun Ousland var søster og Paul Nome var sønn.

Heder[rediger]

  • Kongens gullmedalje for avhandlingen
  • Hartvig Lassens gullmedalje for litteraturhistorisk avhandling 1933
  • Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi 1963
  • Medlem av Kirkehistorisk samfunn

Bibliografi[rediger]

Foruten de som er nevt i teksten over;
  • Brytningstid. Menighetsfakultetet i norsk kirkeliv 1958
  • Dikterens verden 1969
  • Kunst og etikk 1970
  • Kritisk forskerholdning i etikk og religionsfilosofi 1970 (med bibliografi)

Kilder[rediger]