Christian Andreas Münster

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Christian Andreas Münster
Født: 3. mars 1801
Død: 3. november 1874 (73 år)

Christian Andreas Münster (fødd 3. mars 1801 i København, død 3. november 1874 i Sauherad) var sokneprest i Bygland prestegjeld til februar 1841, då han flytte til Dypvåg.

Biografi[rediger]

I kallsbok for Bygland prestegjeld skreiv sokneprest Münster ein sjølvbiografi då han slutta som prest i Bygland i 1841. Der heiter det:

Jeg, Christian Andreas Münster, er født i Kjøbenhavn den 5. Marts 1801 af Forældre Jørgen Andreas Münster, daværende Physikus i Københavns Amt, og Lovise Christiane Henrietta, født Colding.

Tidligen bestræbte min retskafne Fader sig, ihvovel i ringe Kaar, for at jeg med min ældre Broder (nu Sognepræst i Fredriksværn) skulde lære det som for vor Alder kunde være passende. Ved min Faders Forflyttelse til Norge i Aaret 1811, hvor han blev Physikus i Buskeruds Amt, nød jeg i drammen privat Information af flere Lærere, indtil jeg i Aaret 1817 ble indsat i Drammens, dengang nysoprettede lærde Skole, hvor jeg forblev indtil Aaret 1821, da jeg gik ud af Skolen og lod af min Fader samme Aar dimittere til Universitetet i Christiania, hvor jeg i August Maaned tog examen artium med Carakter Haud illaud. Efter at have taget 2den Examen med Laudabilis studerede jeg i omtrent 1 Aar Theologi, men maate af Mangel paa Raad modtage en Huuslærers Post hos Kammerjunker Lieutenant Løvenskiold paa Rafnæs ved Porsgrund. Hos denne min uforglemmelige Ven og Velgiører var jeg i 1 1/2 Aar og forlovede mig der ned eb Cousine af fru Løvenskiold, Marianne Ording. I Aaret 1827 tog jeg theologisk Attestats med Carakter Haud illaud og Aaret derpaa underkastede jeg mig de practiske Prøver med bedste Carakter. I Aaret 1828 blev jeg naadigst beskikket til Sognepræst til Bygland Præstegild, holdt Bryllup med min elskede Marianne ved Aarets udgang og flyttede herop i Begyndelsen av Aaret 1829. I vort Egteskab har vi faaet 3 Børn, hvoraf det ene eer dødt, har ellers selv med Hustrue og Børn nydt Sundhed og Lykke i alt saa vi ei noksom kunde takke Faderen i Himmelen. gid jeg i Levnet og troe Opfyldelse af mine mange og svære Embedspligter maate kunne tækkes ham og med hans uforskyldte Kjærlighed gaae en salig Evighed i Møde.

Under 21. Januar 1840 blev jeg naadigst befordret til Sognepræst til Dybvaags Menigheder og flyttede med Kone og Børn did den 11te Februar 1841.

Han var prest i Dybvåg til 1854, der han og var ordførar. Deretter kom han til Enebakk og frå 1859 til 1874 i Sauherad, der han døydde etter å ha vore prest i 46 år. Han er gravlagd aust for kyrkja i Sauherad. Kona hans døydde i Brevik i 1881.

Samfunnsengasjement[rediger]

Bolling fortel at Münster var ein ihuga skulemann som streva og sleit med å fremja opplysninga. 20. august 1837 vart han vald til ordførar i Bygland kommune. Formannskapet var då på fire personar, og han fekk tre røyster. Med seg i det fyrste formannskapet hadde han bonde Olav O. Gakkestad, bonde Thor Eivindson Lande og bonde Grunde Olson Austad.

Han freista å skipe eit måtehaldslag og gjekk i kommunestyret fleire gonger til åtak på dei rådande drikkeskikkane. Han var ein ihuga friluftsmann og lika godt å ferdast i skog og mark. Kvar sommar tok han ei ferd inn til Pytten og helsa på Torjus Pytten. Då skreiv han namnet sitt i den gamle støyslbua på Gryte.

Ettermælet hans er at han var «ein vaken og samvitsfull kommunemann».

Etter sokneprest Münster vart sokneprest Andreas Møglestue ordførar i 1841.

Kjelde[rediger]

  • Åsulv Lande: Kommunestyringi, side 65 i Bygland soge 1939
  • Reidar Bolling: Kyrkja og kristenlivet, side 375ff i Bygland soge 1939

Litteratur[rediger]

Arne Arnesen: Slegten Münster. 1923

Eksterne lenker[rediger]