Vegusdal - Gards- og ættesoge

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Bokomslaget. Bildet viser utsnitt av kopien som er laga av Vegusdalportalane. Desse portalane står nå ved Vegusdal kapell, medan originalane er å finne ved Universitetets Oldsakssamling.
Gardsgrensekart for Vegusdal.
Foto: Vidar Haslum/kopi frå bygdeboka

Vegusdal - Gards- og ættesoge er ei bygdebok som omhandlar historia til og folka på alle gardane i tidlegare Vegusdal kommune i Birkenes. I tillegg er det skrive om garden Lislevand, som høyrde til Vegusdal og Birkenes fram til han blei overførd til Evje og Hornnes i 1986. Boka er utgjeve av Vegusdal bygdesogenemnd i 1995, og skriven på nynorsk. Trykk: Aase Grafiske, Stavanger. 898 sider.

Størstedelen av stoffet til boka er samla inn av Paul Setane gjennom ein periode på opp mot 30 år. Setane vart sjuk i 1994, og kunne ikkje fullføre arbeidet med boka. Døtrene Unni Setane Engesland og Helene Setane tok då over skrivinga, og fekk også hjelp av sonedottera Karin. Paul Setane samla stoff frå gamletida fram til ca 1975. Sigurd Belland stod for ajourføringa fram til boka kom ut. Aanund Aamlid og Jens Vellene har stått for den språklege utforminga. Olga Nystøl har sortert dei mange bileta boka er pryda av, og fått plassert dei på rett gards- og bruksnummer. Steinar Nørstebø var fotograf og hjelpar i dataspørsmål, og Vidar Haslum i Birkenes Historielag laga karta til boka.

Innhald

(under arbeid)

Kjelder

  • Føreordet til Gards- og ættesoga

Eksterne lenker