Valle kommune VIII, Kultursoge 2

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Framsida til band VIII.

Valle kommune VII, Kultursoge 2 er andre del av kultursoga til Valle kommune. Forfattarar er Leonhard Jansen og Alfred Ryningen. Utgjevar er Valle kommune. Boka kom ut i 1994. ISBN 8299133475. Ho har 626 sider.

I føreordet skriv forfattarane at dei i band VIII ser nærare på fleire einskildemne, tekne frå nokså ulike område. Emna har likevel alle saman hatt med dagleglivet til setesdølane å gjere. Tilnærmingsmåten har for ein stor del vore praktisk, mest mogeleg jordnær. Det er få statistikkar og tabellar i dette bandet. Kanskje, seier forfattarane, kan ein seie at første delen av kultursoga er historie og denne andre delen for ein stor del etnologi?

Innhald

Band VIII har desse hovudkapitla:

 • Gard og tun
 • Arbeid
 • Gardsdrift
 • Husdyr
 • Jakt, fangst og fiske
 • Handverk
 • Kommunikasjonar
 • Høgtider og merkedagar
 • Skulen
 • Helse- og fattigstell
 • I kongens klede
 • Målet