Valle hagelag

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Valle Hagelag vart oppretta i 2003 på initiativ frå Øyvind Jacob, som og har sittet som leiar sia den tid. Valborg Nomeland har vore kasserar i same tidsrom. Medlemstalet har vore omlag 15-20 personer, og laget held medlemsmøte 5-10 gonger i året, medrekna turer, foredrag og plantebyte og plantesal. Laget ynskjer å spreie hageglede og hagekunnskap i øvre Setesdal. Kontingenten er f.t. 100 ,-for kvar husstand.

Aktivitetar