UNESCO si representative liste over verdas immaterielle kulturarv

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Framifrå, unge representantar for Setesdalstradisjonen: KulturpatruljaJordbærfestivalenEvje 16. juli 2016. Frå venstre Sigrid Kjetilsdotter Jore, Åsmund Tanche-Larsen Knutsen, Eivind Tanche-Larsen Knutsen og June Salte Thorsen.
Foto: Geir Daasvatn

UNESCO si representative liste over verdas immaterielle kulturarv er ei liste UNESCO har oppretta for å gjere mangfaldet av immateriell kulturarv synleg verda over. Det er til no (2019) skrive inn i overkant av 450 uttrykk på verdsbasis.

Det er på denne lista setesdalstradisjonen er blitt teken opp, med spel (hardingfele og munnharpe), song (stev og stevjing) og dans (setesdalsgangar). Det skjedde 12. desember 2019, under det 14. møtet i UNESCO-komitéen (14.COM). Dei nemnde delane av Setesdalskulturen var det fyrste norske elementet på denne UNESCO-lista. I 2021 blei også Klinkbåt, nordisk teken opp.

Vern av immateriell kulturarv

I 2003 godkjende UNESCO konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven. Noreg ratifiserte konvensjonen i 2007. Konvensjonen definerer immateriell kulturarv slik:

Immateriell kulturarv betyr praksis, fremstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som en del av sin kulturarv. Denne immaterielle kulturarven, som er overført fra generasjon til generasjon, blir stadig gjenskapt av samfunn og grupper i forhold til deres miljø, i samspill med naturen og med historien og gir dem en følelse av identitet og kontinuitet noe som fremmer respekt for kulturelt mangfold og menneskelig kreativitet. I forbindelse med denne konvensjon tas kun i betraktning immateriell kulturarv som er forenlig med de eksisterende internasjonale menneskerettighetsinstrumentene og med kravene om gjensidig respekt mellom samfunn, grupper og grupper og enkeltpersoner samt en bærekraftig utvikling.

For å gjere mangfaldet av immateriell kulturarv synleg verda over har UNESCO oppretta tre lister: «liste over truga kulturuttrykk», «representativ liste over verdas immaterielle kulturarv» og «forteikning over gode vernepraksisar». På den representative lista er det til no skrive i overkant av 450 uttrykk på verdsbasis, og det er på denne lista setesdalstradisjonen er blitt teken opp.

Kjelder

Eksterne lenker