Tom Arild Homme

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Tom Arild HommeSymbol unrelated.svg
Tom Arild Homme.jpg
Med laks i Tovdalselva
Født: 11. juli 1977 (41 år)

Tom Arild Homme (fødd 11. juli 1977) er limnolog etter å ha studert biologi på NTNU. Han er son til Helge Homme og Bjørg Sigrid Homme (f. Nomeland), og vaks opp i Homme i Valle kommune. Tom Arild Homme gjekk ut av Hornnes vidaregåande skule i 1996. I 1997 starta han på biologiutdanning ved Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) i Trondheim. Med bakgrunn i ei stor interesse for livet i ferskvatn frå han var barn, spesialiserte han seg innan ferskvassbiologi. Etter oppnådd cand.mag. i biologi i 2001 tok han til på cand.scient.-grad i ferskvassøkologi. Hovudoppgåva hadde tittelen Morfologi hos røye (Salvelinus alpinus (L.)) i allopatri og røye i sympatri med ørret (Salmo trutta L.) og gjekk ut på å undersøke om det var forskjellar i utsjånaden til røye som var samlevande med aure kontra røye i reine røyevatn.

Tom Arild Homme er i dag tilsett som lektor ved Setesdal vidaregåande skule avdeling Hornnes, skulen der han sjølv var elev. Der underviser han i matematikk, naturfag, kjemi og biologi.

Tidlegare dreiv Tom Arild Homme eige konsulentfirma der han arbeidde med tema innan fiske- og vassdragsforvaltning. Det kunne vere fiskebiologiske undersøkingar, rådgjeving innan kalking, utsetting/ flytting av fisk, utfisking av overtette fiskebestandar, biotopjusterande tiltak, utarbeiding av planar og utføring av sekretærtenester og prosjektleiing. Medan han budde i Valle, hadde han ei rekke slike oppgåver for VAFA, og då var han ofte i Valle Radio for å informere om aktivitetane.

Etter at han flytta til Evje, engasjerte han seg sterkt i Evje og Hornnes Jeger og Fiskarlag der han hadde ulike styreverv i perioden 2009-2015. Han er og ein ivrig laksefiskar og prøver seg etter laks både i Otra, Mandalselva og Tovdalselva, men fisketurar etter storauren i Setesdalsheiane har framleis høg prioritet.

Tom Arild Homme er gift med Heidi Kjetså. Dei har tre barn.

Eksterne lenker[rediger]