Storestraumen

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Storestraumen sett frå Straumslandsnuten 2006
Gamle bru frå 1915 i Storstraumen (juli 2018).
Nye bru frå 1963 i Storstraumen (rundt 1970).

Storestraumen ligger i Otravassdraget i Bygland kommune. Stedet er en naturlig barriere mellom øvre del (Åraksfjorden) og nedre del av Byglandsfjorden og et av de trangeste punktene i hele elveløpet.

Slusene

Fra gammelt av lå Byglandsfjorden lavere enn Åraksfjorden. For å sikre båttrafikken mellom de to delene av fjorden, ble en sluse ved Storestraumen anlagt i 1869. General Oscar Wergeland skal ha vært en av de største drivkreftene bak prosjektet.[1] Knut Åsulvson Stigemo fra husmannsplassen Stigemo, og alle husmennenne på Stigemo etter ham, hadde arbeidet som slusevoktere. Det var en offentlig stilling.[2]

Etter at det ble bygget en demning nord for Evje, steg vannstanden i Byglandsfjorden med først 2 og senere 3 meter, og etter dette var det ikke nødvendig med sluser. De er idag likevel i bruk når dampbåten DB «Bjoren» går sin sommerrute. Slusene ble fornyet i juli 2006.

Bruene

Riksvei 9 går i bru over Storestraumen. Ved siden av en nyere veibru fra 1963 er også en gammel buebru i stein fra 1915 bevart. Den første brua her var ei trebru fra 1858. Ved siden av bruene over hovedløpet, er det også to mindre bruer over det vestre løpet (dampbåtslusen).[3]

Området rundt Storestraumen er omtalt i Bygland gard og ætt bind 6

Referanser

Kart

Laster kart...