Setesdalstinget 2011

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Hovdestøylen Hotel & Lodge


Setesdalstinget 2011 starta onsdag 8. juni 2011 klokka 11 med lunsj og vart avslutta torsdag 9. juni 2011 med lunsj klokka 11.30. Arrangementet var på Hovdestøylen Hotel & Lodge og motto for Setesdalstinget 2011 var «Gjestfri for nye tankar»

Dei fire ordførarane i kommunane som står bak Setesdal Regionråd, Kay Jeiskelid, Bjørgulv Sverdrup Lund, Knut A. Austad og Bjørn A. Ropstad, skreiv i innbydinga:

Innbyding[rediger]

Arrangementet har som føremål å vidareutvikle det gode samarbeidet mellom kommunane i regionen – men og å vere opne for og budde på morgondagen i distriktet.

Det er ei glede og ære at inviterte gjester, stortingsrepresentantar og fylkesutval/-leiing og andre ressurspersonar sett av tid til å vere med i ordskiftet med oss og dykk i kommunestyra.

Velkomne til tings alle saman!

 • til å vere med å forme samhandlinga lokalt, regionalt og i eit landsdelsperspektiv
 • til å vere med å utløyse potensiale med utgangspunkt i ressursane her.

Konferansier var Styrk Fjærtoft Trondsen

Program onsdag[rediger]

12.00 Opning av Setesdalstinget[rediger]

Korleis sikrar vi at vi er best rigga til å møte framtida som ein berekraftig region?

Bjørgulv Sverdrup Lund, leiar av representantskapen og styreleiar Bjørn Ropstad

Her er vi no!

Frå regionanalyse til felles regional utviklingsplan. Ståstad, gjeremål og aktuelle saker. Signe Sollien Haugå - dagleg leiar

12.30 Nokre tilnærmingar til framtida:[rediger]

12.30 Frå regionråd til regionkommune?

Matz Sandman – embetsmann og tidligare minister

13.30 Stad, nettverk og nyskapande utviklingsstrategiar. Case frå Stryn og Sogndal.

Arnt Fløysand, professor ved Universitetet i Bergen

Kaffi
14.30 Kommunesamarbeid som løysingsstrategi. Kjenneteikn ved Setesdal og moglegheitsromet.

«Røynd rådgjevar» Jørund K. Nilsen - NIVI analyse

15.15 Forventingar og realitetar - kommune- nærings- og distriktspolitikk framover.

Storingsrepresentantane: Svein Harberg (H), Ingebjørg Godskesen (Frp), Freddy de Ruiter (Ap) og Kjell Ingolf Ropstad (Krf).

16.00 Setesdalskommunane – politikk for regional utvikling

Representantar frå Fylkesutvalet, Laila Øygarden og Tarald Myrum

Fingermat og kaffi

17.00 Tingsdrøfting – kommunestyrerepresentantane og alle i plenum[rediger]

 • Kva er viktigast i morgondagens ordskifte om interkommunale samarbeid?
 • Kva set vi som føringar / kriteria – mål?
 • Organisering – representasjon og eigarstyring – eller anna?
 • Arbeid i regionrådsregi framover - ønskje og meiningsytringar?
18.30 Oppsummering
19.00 Møteslutt
19.30 Føredrykk
20.00 Middag

Program torsdag[rediger]

9.00 Helsenytt[rediger]

Økonomiske avtalar mellom kommunane og Sjukehuset

Administrasjonsleiar Jan Inge Tungesvik / Per Bendixen - KS Agder melde forfall, og heile sesjonen vart halden av Wenche Tangene.

Lokalmedisinsk senter - forprosjektet. Overordna strategisk utval – Sørlandet sjukehus og kommunane (OSS). Ymse helseprosjekt-info

Prosjektkoordinator Wenche Tangene

10.00 Fylkeskommunen sitt bidrag til regional utvikling i Setesdal[rediger]

Fylkesrådmann Arild Eielsen
Arne Thomassen, opposisjonsleder i fylkestinget
10.30 Kaffi

10.50 Regionrådet Handlingsplan 2011 – informasjon / status[rediger]

Styreleiar Bjørn Ropstad / dagleg leiar Signe Sollien Haugå

11.20 Avslutning Setesdalstinget 2011[rediger]

Representantskapsleiar Bjørgulv Sverdrup Lund

11.30 Lunsj

Deltakarliste[rediger]

Styret Setesdal Regionråd[rediger]

 1. Bjørn Ropstad E - H kommune Krf
 2. Olav Arne Kleveland (vara for Nils G Østerhus) E - H kommune
 3. Knut A Austad Bygland kommune Sp
 4. Eli Tomine Moe Bygland kommune Ap
 5. Bjørgulv S Lund Valle kommune H
 6. Olav Hovet Valle kommune H
 7. Kay Jeiskelid Bykle kommune H

Representantar frå kommunestyrene[rediger]

 1. Lars Reidar Vasland E - H kommune H
 2. Britt Ingrid Andersen E - H kommune Sp
 3. Doris Fossheim Hatteberg E - H kommune Ap
 4. John Olaf Uleberg E - H kommune Tverrpolitisk Bygdeliste
 5. Odd Helge Liestøl E - H kommune
 6. Øystein Moi E - H kommune Tverrpolitisk Bygdeliste
 7. Line Vennesland E - H kommune Ap
 8. Knut Steffen Torgersen E - H kommune Krf
 9. Jon Gunnar Kjetså E - H kommune Krf
 10. Steinar Edvardsen (vara for Torunn Bjoraa) E - H kommune
 11. Valborg Hauan (vara for Tor Ole Gautestad) E - H kommune
 12. Fredrik Langfeldt Bygland kommune Sp
 13. Heming Fusche Hansen Bygland kommune Sp
 14. Thor Gunnar Vestøl Bygland kommune Ap
 15. Terje Greibesland Bygland kommune Bygland Bygdeliste
 16. Hallstein Kvamme Homdrum Bygland kommune Bygland Bygdeliste
 17. Sigbjørn Horverak Bygland kommune Krf
 18. Ann Cecilie Andersen Attestog Bygland kommune Krf
 19. Olav Neset Bygland kommune H/V fellesliste (H)
 20. Olav Grunde Lauvdal Bygland kommune H/V fellesliste (V)
 21. Liv Dagny Skjeggedal (vara for Oskar Roel) Bygland kommune
 22. Sigmund Lien (vara for Stig Berge) Bygland kommune
 23. Anette Bjørgum Berg Valle kommune H
 24. Annbjørg Lindeland Uppstad Valle kommune H
 25. Erling Sagneskar Valle kommune H
 26. Jon-Ola Rysstad Valle kommune H
 27. Liv Tanche-Larsen Valle kommune Ap
 28. Olaf Henrik Homme Valle kommune Ap
 29. Olav Kåre Bø Valle kommune Sp
 30. Ove Lund Valle kommune H
 31. Pål Dale Valle kommune
 32. Steinar Kyrvestad Valle kommune Uavhengig kandidat
 33. Saavi Nomeland Valle kommune H
 34. Toralv Andersen Valle kommune Ap
 35. Torleif B. Harstad Valle kommune Sp
 36. Gudrun Nomeland (vara/stiller for Høgre) Valle kommune H
 37. Trygve Gjerden Bykle kommune Bykle Bygdeliste
 38. Ole Prytz Bruun Bykle kommune H
 39. Bjørn Einar Andersen Bykle kommune H
 40. Astrid Steensby Bykle kommune Ap
 41. Jon Rolf Næss Bykle kommune Ap
 42. Jan Dagfinn Dalen Bykle kommune Ap
 43. Olav Mosdøl Bykle kommune Sp
 44. Torvald Gautland Bykle kommune Uavhengig
 45. Nina Skiftenes Bykle kommune Frp
 46. Anne Karin Blix Grimestad Bykle kommune

Fylkesutvalget i Aust-Agder[rediger]

 1. Laila Øygarden Aust-Agder fylkeskommune Ap
 2. Oddvar Skaiaa Aust-Agder fylkeskommune Krf
 3. Tellef Inge Mørland Ap
 4. Tarald Myrum Sp
 5. Signe Ann Jørgensen Sv
 6. Arne Thomassen Lillesand kommune H
 7. Øystein Haga V

Stortingsrepresentar[rediger]

 1. Svein Harberg H
 2. Ingebjørg Godskesen Frp
 3. Freddy de Ruiter Ap
 4. Kjell Ingolf Ropstad Krf

Forelesere[rediger]

 1. Matz Sandmann Embetsmann/tidligere minister
 2. Arnt Fløysand Professor UiB
 3. Jørund K Nilsen NIVI analyse
 4. Arild Eielsen Aust-Agder fylkeskommune

Administrative deltakere[rediger]

 1. Signe Sollien Haugå Setesdal Regionråd
 2. Styrk F Tronsen Konferansier
 3. Siri Alice Øvergård Setesdal Regionråd
 4. Agnete Rieber-Mohn Mentor Partner
 5. Jens Arild Johannessen E - H kommune
 6. Aasmund Lauvdal Bygland kommune
 7. Arne Tronsen Valle kommune
 8. Elise Marie Kringen Valle kommune
 9. Wenche Tangene Setesdal Regionråd

Observartørar[rediger]

 1. Odd Galsø Knutsen Rådgiver Valle kommune
 2. Harald Haugland Valle radio - Setesdalswiki

Eksterne lenker[rediger]