Setesdalspakka

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Setesdalspakka var en ordning som ble vedtatt i 2002 for å utbedre 55,7 km av en samlet strekning på 136 kilometer av Riksveg 9 gjennom statlige bevilgninger, bompenger og lokale bevilgninger. Da Riksveg 9 året etter fikk stamveistatus, ble kravet til standard øket. Dette ble formulert som «gul midtstripe frå havet til Haukeli».

Finansiering

Opprinnelig var kostnadene anslått til 226 millioner kroner. Men med oppgraderingen ble kostnadsrammen for prosjektet økt til 420 millioner kroner. Så skjedde det en kostnadsvekst, og i 2008 var revidert ramme vel 700 millioner. I dag (2016) antar man at totalkostnaden når veien etter planen står ferdig i 2024 blir om lag 1 000 millioner - 1 milliard - kroner.

Bompengefinansieringen ble etablert i 2003 med bomstasjoner på Vassend sør for Byglandsfjord, hvor man krevde inn penger for trafikk sørfra, og mellom Besteland og Hekni lengst sør i Valle kommune, hvor man krevde inn penger for trafikk nordfra. Planen var at man skulle ta bompenger i 15 år. I 2008 ble bomstasjonen på grensa mellom Evje og Bygland fjernet. Bomstasjonen på Hekni ble beholdt og automatisert, og krevde nå inn penger begge veier. Men i 2014 ble også denne bomstasjonen fjernet.

Kilder