Setesdal næringsregion

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Setesdal næringsregion består av de fire setesdalskommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes, samt Iveland kommune.

Næringsregioner er et begrep som benyttes av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å analysere og sammenligne næringslivet i alle de 83 ulike deler av landet som Telemarksforsking i Bø har definert som selvstendige næringsregioner, i hovedsak basert på de politiske enhetene for interkommunalt samarbeid i interkommunale regionråd.

Siden 2004 har man årlig gjennomført en evaluering av hver region som kalles for Nærings-NM ut ifra fire delindekser:

  • Lønnsomhet (andel foretak med positivt resultat før skatt)
  • Vekst (andel selskaper med omsetningsvekst høyere enn prisindeksen)
  • Nyetableringer (andelen nyregistrerte selskap av eksisterende, Enhetsregisteret)
  • Næringslivets størrelse (antall arbeidsplasser i privat sektor sammenlignet med folketallet i regionen)

Formålet med næringslivsindeksen og rangeringen er både å belyse næringsutviklingen i den enkelte regionen og samtidig identifisere årsaker til fremgang eller motgang, som et verktøy både for næringsliv og myndigheter for å vite hvor man står i forhold til andre regioner det er naturlig å sammenligne seg med, og lære av hverandre.

Kilder[rediger]