Setesdal næringsregion

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Setesdal næringsregion består av de fire setesdalskommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes, samt Iveland kommune.

Næringsregioner er et begrep som benyttes av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) for å analysere og sammenligne næringslivet i alle de 83 ulike deler av landet som Telemarksforsking i Bø har definert som selvstendige næringsregioner, i hovedsak basert på de politiske enhetene for interkommunalt samarbeid i interkommunale regionråd.

Siden 2004 har man årlig gjennomført en evaluering av hver region som kalles for Nærings-NM ut ifra fire delindekser:

  • Lønnsomhet (andel foretak med positivt resultat før skatt)
  • Vekst (andel selskaper med omsetningsvekst høyere enn prisindeksen)
  • Nyetableringer (andelen nyregistrerte selskap av eksisterende, Enhetsregisteret)
  • Næringslivets størrelse (antall arbeidsplasser i privat sektor sammenlignet med folketallet i regionen)

Formålet med næringslivsindeksen og rangeringen er både å belyse næringsutviklingen i den enkelte regionen og samtidig identifisere årsaker til fremgang eller motgang, som et verktøy både for næringsliv og myndigheter for å vite hvor man står i forhold til andre regioner det er naturlig å sammenligne seg med, og lære av hverandre.

Kilder