Setesdølen nr. 88, 2019

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Framsida

Setesdølen nr. 88, 2019 kom ut torsdag 13. november 2019. Setesdølen hadde 16 sider denne dagen.

Innhald

Framsida
Side 2
Side 3
Side 4 og 5
Side 6 og 8
 • Leiv Nordstrand: Avkastning av naturressursar: Kven skal hauste
 • Ole Birger Lien: Har fått både mekanikar og ny kundemottakar på plass: Valle Bil har auka kapasiteten
 • Ole Birger Lien: Hallvard Haugeland på plass: Fått fast mann i kundemottaket
 • Ole Birger Lien: Inger Lise Stulien i USA med country i kofferten: Innspelingar i Nashville
Side 7, 9 og 15 Annonser
Side 10 og 11
 • Sigurd Haugsgjerd: Reidar Eilertsen kjem med ferskvarer frå Lofoten kvar tredje veke: Forsyner heile Setesdal med fisk
 • Eigedomsovergangar i Evje og Hornnes oktober 2019
 • Ole Birger Lien: Rådmannen med forslag til budsjett for 2020: Sterk avgiftsauke i Iveland
 • -Norm for bemanning tar frå oss sjølvråderetten (Gro Anita Mykjåland)
Side 12, 13 og 14
Side 16
 • Ole Birger Lien: Byglands-rådmannen for å få busjettet for 2020 i balanse: Må bruke 2 mill. frå fond
 • Ein flott gjeng starta på skulegongen no i haust: 1. klasse på Evje barneskule
 • Dyrare vatn og kloakk i Bygland kommune
 • Meir asfalt på Riksveg 9 i Bykle

Sjå også

Eksterne lenker