Rysstad turpark

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Turløypa går gjennom fint skogsterreng.

Rysstad turpark er ei turløype i skogsområdet like sør for Rysstad sentrum. Det er skilta avkøyrsle frå Rv-9.

Løypa

Frå parkeringsplass går stien oppover Baklian. Undervegs passerer ein eit gamalt kvernhus. Fleire stader er det benkar som høver til ein pust i bakken. På toppen har du utsyn over Rysstad. Stien fortset nordover, til ein kjem ut på ein skogsveg. Her følger ein skiltinga, og kjem tilbake til parkeringsplassen.

Rundturen er om lag fire km lang. Tidsbruken vil vere 1-2 timar. Terrenget stig ganske jamnt til toppen av løypa, som er etter måten lett å gå.

Gamalt kulturområde

Rysstad turpark er eit nytt namn på eit område med eldgamle tradisjonar. Tømmer- og vedhogst med enkle reiskap, maling av korn (bygg) på fossekvern og frodige beite er noko av det ein ville ha opplevd hadde ein kome for 50 år sidan.

Brua i starten av turparken blei kalla Nautebrua; brua som nauta (dyra) måtte over for å kome til beita lenger sør.

Kjelder

Sjå også

Kart

Laster kart...