Rota

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Rota hausten 2014.

Rota er eit lite småbruk (bnr. 2) under garden Øvre Dåsvatn i nordenden av Dåsvatn i Dåsvannsdalen heilt nord i Hornnes.

Hans Ånonson skal ha vore den fyrste til å rydde og dyrke jorda i Rota. Plassen høyrde då til bruket Der Inne, aust (bnr. 1) på Øvre Dåsvatn. Dette kan ha skjedd rundt 1850-talet. I 1878 ble Rota skild frå bnr 1 og vart eit sjølvstendig bruk. Det var då Morten Aslakson som eigde bruket. I 1911 kjøpte Syvert Olson eigedomen. Han døydde ugift i 1925, og systera Anna Uleberg overtok bruket saman med ektemannen John S. Uleberg.

Det er ikkje fast busetnad i Rota i dag, men eigedomen blir nytta til fritidsbustad.