Rønnaug Haugland Lyckander

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Rønnaug Haugland LyckanderSymbol confirmed.svg
Rønnaug Lyckander.jpg
Foto: Margunn Haugland
Født: 12. mai 1973 (50 år)

Rønnaug Haugland Lyckander (født 10. mai 1973) er forsker hos NIFU. Hun er født i Mandal og vokste opp på Stokmarknes. I 1993 tok hun engelsk grunnfag på Høgskolen i Agder i Kristiansand. Siden studerte hun tysk mellomfag og hadde studieopphold i Essen som Erasmus-stipendiat. I 1999 tok hun pedagogikk hovedfag med fordypning rettet mot læring i arbeidslivet.

OsloMet

Rådgiver

Etter et år som rådgiver i Fiskeridepartementet begynte Rønnaug Haugland Lyckander på Høgskolen i Oslo og Akershus i 2007. Der jobbet hun først noen år med personaloppgaver. Så ble hun i 2010 prosjektmedarbeider i prosjektet «Utbygging av yrkesfaglærerutdanning», finansiert av Kunnskapsdepartementet. Der hadde hun hovedansvar for kartlegging av kompetansen til lærerutdannere i yrkesfag og for en kartlegging av framtidige kompetansebehov for yrkesfaglærere i videregående skoler. I prosjektet besøkte de flere utdanningsinstitusjoner og hadde tett kontakt med fylkeskommuner og Kunnskapsdepartementet. Hun var hovedansvarlig forfatter av prosjektrapporten «Fram i lyset».

Studieleder

I 2010 ble hun studieleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning. Da hadde hun administrativ og faglig ledelse av master og videreutdanninger ved institutt for yrkesfaglærerutdanning. I tillegg kom oppgaver knyttet til ulike prosjekter. Hun var sekretariatsleder for rammeplanutvalget for 3-årig yrkesfaglærerutdanning og PPU-y (januar 2011-juni 2012). og deltok i sekretariatet for utvalget som utredet administrativ organisering etter fusjon mellom Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo (desember 2009 – desember 2010).

Prosjekter

Deretter ble det to år i en prosjektstilling med ansvar for å gjennomføre utviklingstiltak knyttet til høgskolens arbeid med blant annet studieplaner og timeplaner. Hun ledet en pilot med utprøving av digitale studieplaner (Emneplaner på nett) og to ulike timeplanprosjekt - blant annet en nåsituasjonsanalyse av timeplansystemet i samarbeid med et konsulentselskap. I tillegg koordinerte hun en ekstern evaluering av Utviklingsstudier og gjennomførte blant annet en kandidatundersøkelse for 200 tidligere studenter ved utdanningen. I stillingen inngikk lederansvar for et ressursnettverk. Ressursnettverket hadde i oppgave å definere og prioritere utviklingstiltak.

En annen prosjektstilling var tilknyttet et eksternt prosjekt finansiert av Kunnskapsdepartementet. Der var oppgaven å kartlegge kompetansen til lærere i fagskolen. Kartleggingen ble gjennomført som en kvantitativ survey og ble avsluttet innen sommeren 2018. Prosjektet handlet også om å utvikle en pedagogisk utdanning tilpasset lærere i fagskolen. Hun var også tilknyttet et forprosjekt for etablering av et Kompetansesenter for yrkesfag ved instituttet.

Doktorgrad

Avhandlingen

I 2019 fikk hun et treårig doktorgradsstipend. Veiledere i arbeidet var førsteamanuensis Britt Karin Støen Utvær, NTNU, og professor Ove Edvard Hatlevik, OsloMet – Oslo Metropolitan University.

Tittelen på avhandlingen er Profesjonskvalifisering av yrkesfaglærere. En surveystudie av yrkesfaglæreres oppfatninger av profesjonell kompetanse knyttet til deltakelse i lærerutdanning for yrkesfag.

Fra høsten 2022 var hun tilbake i stilling som studieleder ved OsloMet - storbyuniversitetet, en stilling hun hadde til hun begynte hos NIFU.

3. juni 2023 var det disputas på Campus Kjeller ledet av fakultetets dekan Roger André Federici. Først var det en prøveforelesning over oppgitt emne: «Nasjonalt og globalt står vi overfor utfordringer med å ruste unge mennesker til et samfunns- og arbeidsliv preget av usikkerhet og omstilling på bakgrunn av blant annet pandemi, krig og migrasjon, klimakrise og behov for «det grønne skifte», raske teknologiske endringer og digitalisering. Disse forholdene, samt fagfornyelsens (LK20) vektlegging av blant annet kritisk tenkning, dybdelæring og tverrfaglige temaer innebærer større kompleksitet i yrkesfaglærernes profesjonsutøvelse. Redegjør for hvordan yrkesfaglærerutdanningene kan videreutvikles for å være i takt med samfunnsutviklingen.»

Etter denne var det så disputas hvor opponentene professor Per Andersson, Linköpings universitet og professor Marianne Teräs, Stockholm universitet stilte spørsmål om avhandlingen. Nina Aakernes, OsloMet tilrettela disputasen, som ble ledet av dekan Roger André Fererici.

Familie

Rønnaug Haugland Lyckander er datter av Reidun og Harald Haugland. Hun er gift med Lars Gustav Lyckander. De har barna Håkon Lyckander, Kristine Lyckander og Nikolai Lyckander. Familien bor i Nittedal.

Kilder