Onsdagssending i Valle Radio 20190424

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Onsdagssending i Valle Radio 20190424 er sida til programmet i Valle Radio onsdag 24. april 2019. Jørund Georg Jore var teknikar.

Program[rediger]

18.00 Kommunestyremøte[rediger]

 • PS 23/19 Referatsaker
  • RS 19/19 Oppmoding om å utsetje sak PS 15/19
  • RS 20/19 Oppmoding om å utsetje handsaming
  • RS 21/19 Kommunemøte/kontaktmøte mellom Valle kommune og Statens Vegvesen/Aust Agder fylkeskommune
  • RS 22/19 Omorganisering av områdestrukturen i Agder og Rogaland HV-distrikt 08, presisering av HV-08s stedlige kontakt i kommunene
  • RS 23/19 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2022-2027; Høyring og offentleg ettersyn av plan program og hovedutfordringer
 • PS 24/19 Førespurnader
 • PS 25/19 Godkjenning av avtale om kjøp av eigedom mellom Valle kommune og Hylestad eigedom AS
 • PS 26/19 Høyringstuttale til forslag til Regional plan Agder 2030 frå Valle kommune

Kjelder[rediger]