Nomeland Der oppe-loftet

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Loftet på Der oppe 27. november 2017.

Nomeland Der oppe-loftet er eit eldgamalt loft (stabbur) på gardsbruket Der oppe (bnr. 5)Nomeland i Hylestad i Valle. Ut frå lafteteknikken som er brukt i underhøgda (Findalslaft), kan ein med stor grad av sikkerheit seie at loftet, i det minste underhøgda, er bygd før Svartedauden (før år 1350). Bygningskjennaren Arne Berg held fram at alderen på overhøgda er meir usikker. Men han trur at også den delen er frå før Svartedauden. Loftet er såleis eitt av dei eldste bygga i Setesdal i dag.

Eit trekk ved loftet er at det er ulike novhogg i dei to høgdene. Dette er ikkje så uvanleg. Men det er meir sjeldant at skilnaden er så stor som i dette loftet.

Loftet er automatisk freda etter Kulturminnelova.

Sjå også

Kjelder