Landsverk (Evje og Hornnes gnr. 54)

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Bare murar står att etter bygningane som ein gong var på garden.

Landsverk (Landsverk, nordre) er ein gard (gnr. 54) i Evje, i skogen sør-vest for Flåt nikkelgruve. Evje og Hornnes kommune eig grunnen. Garden er for lengst fråflytta. Bare nokre murar står igjen i terrenget og viser kor husa stod. Evje Mineralsti går gjennom garden. I området ligg også dei fem Landsverkgruvene.

Historie

Landsverk blei skild ut frå Odde i mellomalderen. Til langt ut på 1800-talet var garden eigd av forskjellige privatpersonar.

Evje nikkelverk kjøpte Landsverk-garden i 1890. Først budde stigeren i Flåt-gruva her. Seinare blei det ingeniør-bustad. Den mest kjente av dei var Steinulf Smith-Meyer, som budde på Landsverk med huslyden sin frå sist på 1920-talet til eit stykke ut på 1940-talet. Men ingeniørane dreiv ikkje garden. Det gjorde ein forpaktar. Han hadde eit lite hus på andre sida av gardstunet. Frå 1929 budde familien Gunleiv Stokkeland i Drengstova. Dei var på Landsverk til midt på 1960-talet. Då flytta dei ned til sentrum i Flatebygd, og garden blei ståande tom. Husa brann ned på 1970-talet, då det var leirskule på Landsverk.

Kjelder

Kart

Laster kart...