Kulturminneplan Evje og Hornnes 2019-2024

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk

Kulturminneplan Evje og Hornnes 2019-2024 er ein kommunedelplan for kulturminne i Evje og Hornnes kommune. Han er vedteken av Evje og Hornnes kommunestyre 28. februar 2019. Heimelen er plan- og bygningslova § 11-1.

Kommunedelplanen omhandlar fornminne, industrielle kulturminne, kommunikasjon og ferdslevegar, bygningsmilø, kulturlandskap, krigsminne etter 2. verdskrig, museum og opplevingssentra og immateriell kulturarv og lause kulturminne.

Kulturminneplanen inneheld ein handlingsdel med tiltaksplan, som skal koplast opp mot økonomiplanen med årlege rulleringar. Både kommuneplan, økonomiplan, regionale og statlege retningslinjer legg føringar for arbeidet med kulturminna.

Innhald[rediger]

Del 1 Bakgrunn og plantype[rediger]

 • 1.1.Planforslag
 • 1.2 Gjennomføring
 • 1.3 Plantype og avgrensing
 • 1.4 Definisjonar
 • 1.5.Planperiode
 • 1.6 Vison og mål

Del 2 Oversikt over kulturminna[rediger]

 • 2.1 Kort historie
 • 2.2 Fornminne
 • 2.3 Gruvedrift
 • 2.4 Kommunikasjon og ferdslevegar
 • 2.5 Bygningsmiljø
 • 2.6 Kulturlandskap
 • 2.7 Krigsminne etter 2. verdskrig
 • 2.8 Museum og opplevingssentra
 • 2.9 Immateriell kulturarv og lause kulturminne

Del 3 Prioriteringar[rediger]

Del 4 Handlingsprogram[rediger]

Vedlegg 1 - Tiltaksliste[rediger]

Kjelder[rediger]

 • Kulturminneplanen

Eksterne lenker[rediger]