Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse er et prosjekt for å lage et landsomfattende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Dette skal være et verktøy for kommunene og relevante sektorer slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging. Målet med prosjektet er :

  • å få oversikt over landskap av nasjonal kulturhistorisk interesse i alle landets fylker
  • å bidra til økt kunnskap og bevissthet om landskap i kommuner og relevante sektorer
  • å gi tidlige og tydelige signaler fra kulturminneforvaltningen om hvilke landskap arealplanleggingen må ta særlig hensyn til

Fra 2018 omfatter KULA-områdene landskap i rurale områder, det vil si landskap utenfor byer, tettsteder og industriområder. Jordbrukets kulturlandskap skal ha stor plass i utvalget, men andre rurale landskap blir også prioritert. Arbeidet med KULA og NB!-registeret (kulturmiljøer av nasjonal interesse i by), har vist at det er lettere å ivareta nasjonale interesser innenfor mindre arealer i byer, tettsteder og industriområder – som kulturmiljø. Prosjektet skal ferdigstilles i 2020.

Områder i Setesdal

Kilder