Kjøpmannsgata

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjøpmannsgata sett mot sør i frå krysset med Vassendgata.
Kjøpmannsgata teikna med raud strek.

Kjøpmannsgata går midt i gamlebygda på Byglandsfjord. Ein del kallar også gata for Midtgata. Denne gata er litt smalare enn dei andre, og brøyting kunne vera vrient før ein tok i bruk traktor til slikt. Gata går i retning nord-sør, og ligg parallelt mellom Riksveg 9 og Birkelands gate. Tek til i nord frå Vassendgata og endar mot Hampefjell bustadområde i søraust.

Historie

Kjøpmannsgata skal opphaveleg ha heitt Kaupmands gade. Det var kristiansandsmannen Albert Olsen som regulerte denne og 4 andre gater i det området han kalla Albertstad, seinare kalla for Musemonen. Det skal ha vore interesse mellom bygdas fyrste handelsfolk for å sikra seg tomt langs denne gata. Dei såg vel føre seg at dette ville verta bygdas villastrok på ein måte. Så har Albert Olsen blanda saman mål frå Setesdal og Kristiansand til Kaupmands gade. Men det vart husvære for vanlege folk langs gata, dei fleste kom opp etter at andre verdskrigen var over.

Litt handelsverksemd har det vore på eigedomen Koland i krysset med Nutensgate. Ragna Fiskaa Dale hadde hagebruk på tomta, og kransbinderi. I 1983 starta Rolf Moseid opp som taxidermist på eigedomen, og dreiv med utstopping av alle slag dyr. På resten av Koland vart det sett opp kommunale aldersbustadar i 1982. Med tida vart Kaupmands gade til Kjøpmannsgata. Gata har bygdas to einaste 4-gatekryss, med Nutensgate og Ole Røilands gate, men sistnemnde vart aldri ferdiggjort i full lengde.

Kjelde