Idrettsbygget

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Idrettsbygget vinteren 2014. Foto: Geir Daasvatn

Idrettsbygget, eller «Garderobebygget» som det seinare mykje har blitt kalla, er eit kombinert garderobe- og lagerbygg ved Evje stadion. Bygget er reist i 1974. Evje og Hornnes kommune eig bygget.

Bygninga var teikna av Bjarne Haugjord. Formann i byggjekomitéen var Jostein Berget. Ein annan sentral pådrivar i arbeidet med å få reist bygget, og medlem i byggjekomitéen, var Kristian Kvitne.

Reisinga av bygget tok til i 1973, og det stod ferdig hausten 1974. Bygget inneheldt kontor som Otra IL skulle få disponera, garderobar, dusjar og toalett. I kjellaren var det lagerlokale som idrettslaget også skulle få bruke. Kvar gruppe skulle få sitt eige skåp å låse utstyr inn i.

Idrettsbygget, og det nye idrettsanlegget – Evje stadion som det skulle heite – vart høgtideleg opna søndag 15. september 1974. Eit strålande haustver danna ei vakker ramme om opninga. Hornmusikken spela og fleire hundre menneske var samla, skriv Olav Arne Kleveland i Otra IL si jubileumsbok.

Med unnatak for mindre ominnreiingar og utbetringar innvendig, og nokre strøk maling utvendig, er Idrettsbygget mykje det same i dag som i 1974.

Kjelder[rediger]