I skiftende tider og inn i en ny tid

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Bokomslag

I skiftende tider og inn i en ny tid, Otteraaens Brugseierforening gjennom 100 år. Denne boka kom ut i år 2000, i stort format og var på 160 sider. Forfattar var Sigmund Skomedal frå Evje, og denne boka var eit andre-opplag av ei tidlegare bok utkomen i 1985, av same forfattar. Boka kom ut i samband med at Otteraaens Brugseierforening var 100 år. Innhaldet er det same som i den førre boka, I skiftende tider, men hadde eit tillegg som dekka åra mellom 1985 og 2000. Dei siste kapitla hadde den samlande tittelen: Inn i en ny tid.

Innhaldet i boka omhandlar vassdragsreguleringar og kraftutbygging i Setesdal mellom 1900 og 2000, og har ei mengd illustrerande bilete og kart som gjer det lett for uinvigde å setja seg inn i dalens kraftutbygging. Boka er utan ISBN-nummer.

Innhald[rediger]

 • De første kraftutbyggerne
 • Kringsjaa Kraftanlegg blir bygd
 • Otteraaens Brugseierforenings første styre
 • En forening blir til
 • Byglandsfjorden blir regulert
 • Et vanskelig vassdrag
 • Den store «reguleringsfeberen»
 • Den store reguleringstillatelsen
 • A/S Sætersdalen
 • «Jobbetid for kraftutbyggerne»
 • De «nye» reguleringsmagasinene
 • Oversikt over magasiner og omkostninger for Otra's «gamle og nye reguleringer»
 • Vatnedalen blir regulert og lagt øyde
 • Ny regulering i Vatnedalen
 • Hoslemo kraftstasjon gir strøm til Bykle
 • Magasinene gir kraftproduksjon
 • Krig og kraftmangel
 • En epoke er slutt
 • Vatnedalsvassdraget gir nye muligheter
 • Skyvatnreguleringen
 • Brokke - det neste store mål
 • Striden om Bykildammen
 • Hoveddalen blir berget, Nordbygdi ofres
 • KEV bygger ut «på si»
 • På vei mot stordammen i Vatnedalsosen, og slutten på de store reguleringene i Otra
 • Norges største damanlegg blir bygd
 • Gammel og ny tid møtes
 • Bygging av terskler i Otra og sidevassdrag
 • Minstevannføring og manøvrering
 • Slutten på «gullalderen» til I/S Øvre Otra
 • Stormagasinet i Urar blir utsatt
 • Staten bygger ut
 • Kraftstasjonen ved Otras munning
 • Hunsfos Kraftstasjon
 • Grafisk fremstilling av Otras lengdeprofil
 • Tømmerfløtingen i Otra blir nedlagt
 • Pålegg om utsetting av fisk
 • Fra Storhetstid til forfall, om DB «Bjoren»
 • Den videre utbyggingen. Nye konsesjonssaker
 • Samla plan
 • Hva har bygdene fått igjen for kraftutbyggingen?
 • Fjerde byggetrinn fullføres
 • Overføring av øvre del av Heisvassdraget til Hovatn
 • Hekni kraftverk
 • Krypsiv. Et økende problem i hele vassdraget
 • Otraverkene Ulla - Førre kjøper vann fra Otra
 • Urevassmagasinet tørker inn
 • Setesdal Settefisk AS
 • Brokke Nord og Brokke Sør
 • Ombygging av bekkeinntak
 • Trebukkdammen i Ormsaosen må vike for betong
 • Den siste steinkistedammen i Øvre Otra blir revet
 • Fra vrak til turistattraksjon, om Bjoren
 • Ny konsesjon for Byglandsfjorden og fjellsjøene fører til krav fra hele vassdraget
 • Brugseierforeningen inn i sine neste 100 år

Sjå også[rediger]