I skiftende tider

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Bokomslag

I skiftende tider, Otteraaens Brugseierforening gjennom 85 år. Dette er ei bok i stort format på 130 sider av Sigmund Skomedal som kom ut i 1985. Boka gjev eit oversyn over vassdragsreguleringane og kraftutbygginga i Setesdal frå år 1900 til 1985, og har ei mengd bilete og kart. Ein undertittel er Fra Kringsjaa til Vatnedalen som inneber omtale av den fyrste kraftstasjonen ved Kristiansand fram til Noregs største damanlegg i 1985, i Vatndalsvatnet. Boka er nyttig om ein vil vita meir om alle utbyggingane, og når dei gjekk føre seg. Boka har ikkje ISBN nummer.

Innhald

 • De første kraftutbyggerne
 • Kringsjaa Kraftanlegg blir bygd
 • Otteraaens Brugseierforenings første styre
 • En forening blir til
 • Byglandsfjorden blir regulert
 • Et vanskelig vassdrag
 • Den store «reguleringsfeberen»
 • Den store reguleringstillatelsen
 • A/S Sætersdalen
 • «Jobbetid for kraftutbyggerne»
 • De «nye» reguleringsmagasinene
 • Oversikt over magasiner og omkostninger for Otra's «gamle og nye reguleringer»
 • Vatnedalen blir regulert og lagt øyde
 • Ny regulering i Vatnedalen
 • Hoslemo kraftstasjon gir strøm til Bykle
 • Magasinene gir kraftproduksjon
 • Krig og kraftmangel
 • En epoke er slutt
 • Vatnedalsvassdraget gir nye muligheter
 • Skyvatnreguleringen
 • Brokke - det neste store mål
 • Striden om Bykildammen
 • Hoveddalen blir berget, Nordbygdi ofres
 • KEV bygger ut «på si»
 • På vei mot stordammen i Vatnedalsosen, og slutten på de store reguleringene i Otra
 • Norges største damanlegg blir bygd
 • Gammel og ny tid møtes
 • Bygging av terskler i Otra og sidevassdrag
 • Minstevannføring og manøvrering
 • Slutten på «gullalderen» til I/S Øvre Otra
 • Stormagasinet i Urar blir utsatt
 • Staten bygger ut
 • Kraftstasjonen ved Otras munning
 • Hunsfos Kraftstasjon
 • Grafisk fremstilling av Otras lengdeprofil
 • Tømmerfløtingen i Otra blir nedlagt
 • Pålegg om utsetting av fisk
 • Fra Storhetstid til forfall, om DB «Bjoren»
 • Den videre utbyggingen. Nye konsesjonssaker
 • Samla plan
 • Hva har bygdene fått igjen for kraftutbyggingen?

Sjå også