Hovet

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Hovet i sentrum av biletet og litt av Haugen til høgre.
Noko av Hovet og Haugen ein vinterdag i januar 2017.
Foto: Geir Daasvatn

Hovet er ein gard (gnr. 67) og ei lita grend i Hylestad, på austsida av Otra, i Valle kommune. Dei eldste bruka ligg på sletta nede ved elva. Fleire nyare bustader ligg oppover i bakkane i nordre delen av grenda.

Grensene mot nabogarden Haugen er temmeleg innfløkte. «Det slår ein med ein gong at det to gardane i si tid har vore ein», skriv Alfred Ryningen i gards- og ættesoga for Hylestad. Bjørgum og Straume er nabogardar i sør. I aust går garden heilt inn til fylksgrensa mot Telemark. I nord ligg gardane i Valle. På vestsida renn Otra. På andre sida av elva ligg Nomeland.

Frå Riksveg 9 på Nomeland går Fylkesveg 332 over Skagen bru fram til Hovet og Haugen. Lokalt heiter første delen av vegen Skagevegen. Gjennom Hovet og Haugen kallast han Hovetvegen.

Historie[rediger]

Hovet må omfatte delar av den no bortkomne garden Hylje, som i si tid har gitt namn til heile soknet Hylestad.[1] Ein må rekne med at Hovet er ein gamal gard, kanskje mellom dei eldste i heile Valle. Det er funne ein beltering og ein nøkkel av bronse frå folkevandingstida (ca 400-600 e.Kr.) og andre funn frå vikingtida. Det er også fleire gravhaugar på garden sin grunn. Desse er tidfesta til ca 850-900. e.Kr. I 2007 gjorde Kulturhistorisk museum ei utgraving av delar av gravfeltet. Tre gravminne blei nærare undersøkt. Utgravinga gav ny kunnskap om gravskikken i yngre jernalder.[2]

Kjelder[rediger]

Referansar[rediger]

  1. Leonhard Jansen og Alfred Ryningen, Valle kommune VII, Kultursoge 1, utgjeve av Valle kommune, 1994, side 39
  2. Ole Kjos, Gravskikken i yngre jernalder, artikkel i Spor i Setesdalsjord, utgjeve av Aust-Agder fylkeskommune og Setesdalsmusèet, 2014, side 87-99

Kart[rediger]

Laster kart...