Haugerørsla i Evje og Hornnes

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Haugerørsla bokomslag.jpg

Haugerørsla i Evje og Hornnes er ei lita bok om korleis Hans Nielsen Hauge kom på besøk til Fennefoss i 1803, og starta ei rørsle som fekk store verknader i Evje og Hornnes, både åndeleg/kristeleg og på det samfunnsmessige området. Forfattar er historikar Erik Kjebekk. Boka er utgjeve av Evje og Hornnes Sogelag 2004. Trykkinga er gjort hos Setesdalstrykk AS. 110 sider.

Boka kan kjøpast/tingast frå Evje og Hornnes Sogelag ved Eva Haugen Sørgaard, Alfred Uglands veg 8, 4735 Evje. Prisen er 170 kroner.

Innhald

 • Hans Nielsen Hauge kjem til Fennefoss
 • Åndsoppleving og kallsoppleving
 • Industriverksemd i Fennefossen
 • Haugianarar frå Hornnes for retten
 • Haugiansk bondereising og politikken
 • Olav Torgrimson Fennefoss - haugianar og stortingsmann
 • Notto Jørgensen Tvedt - haugianar og stortingsmann
 • Prestane og haugianarane
 • Sokneprest Berg og dei sterktruande i beisk strid
 • Kampen for å avskaffe konventikkelplakaten
 • Andre kjente haugianarar frå Evje og Hornnes
 • John Haugvaldstad, «biskop på Vestlandet», gjestar Hornnes
 • Elling Eielsen i Setesdal
 • Ei uversnatt på Fennefoss
 • Haugerørsla kjem til Valle
 • Haugianarkvinna Stina Fennefoss
 • Ole Pedersen Moe og haugerørsla i Kristiansand
 • Nokre hovudtrekk i utviklinga av lekmannsarbeidet i Evje og Hornnes i siste halvdel av 1800-talet
 • Kjelder og litteratur