Gards- og ættesoge for Bygland

Frå Setesdalswiki
(Omdirigert frå Gards- og ættesoge Bygland)
Hopp til navigering Hopp til søk
Reidar Bolling, forfattar for Gards- og ættesoge for Bygland, utgjeve i 1952.

Gards- og ættesoge for Bygland er gards- og ættesoge for Bygland utgjeve i 1952. Forfattaren er Reidar Bolling (1902–1976), som var sokneprest i Bygland i åra 1928–1947. Boka er på 449 sider og ho blei gjeve ut av Bygland bygdesogenemnd.

Frå ide til bok

Ideen til å gje ut eit tillegg til Byglands soge som kom ut i 1939 blei fødd under eit møte i heradstyret 6. april 1946. Sju karar blei valde til å sitje i bygdesogenemda, som hadde sitt fyrste møte i Heradshuset på Bygland 19. mai 1946:

 • lærar Aa. Skomedal
 • Eivind Ose
 • Mikkjel Skjevrak (formann)
 • Torleiv Bø
 • Gunnar T. Lande
 • sokneprest Reidar Bolling
 • Aasulv Lande

Seinare ba Aasulv Lande seg friteken og i hans stad kom lærar Mikkjel Attestog inn i nemda. Han blei vald til kasserar.

Under det fyrste møtet blei det fylgjande vedteke:

«Då bygdesoge-nemda ser det slik at arbeidet med ei ny og større bygdebok il bli eit kostesamt tiltak med dei store prentingsutgiftene no, tillet ein seg med dette å be det vyrde heradstyret førebels å setje av kr. 5000 til arbeidet. Når ein seinare under arbeidet får meir oversyn over utgiftane, kan ein samtale nærare om saka.»

Ganske snart blei planane endra, og ein ville gjeve ut ei omarbeidd utgåve av den gamle Byglands soga. Det var viktigare å få til eit serskilt band om gardar og ætter i Bygland. Kvart einskild medlem av nemda skulle hjelpe til med innsamling av stoff, og nemda fikk etterkvart fleire medlemmer, mellom anna

 • forretningsførar Aslak Lidi
 • Jon Løyland
 • Knut Vatsend
 • lærar Torleiv Bø
 • høgskulestyrar Gunnar Aa. Lande, Søgne

Register

Austad, s. 90–98

Austad syndre (Bygland)|Austad syndre, gnr. 14, s. 98–111
Bakke, gnr. 63, s. 411–417
Birkeland, gnr. 1, s. 7–13
Bygland, gnr. 46, s. 296–301
Bygland prestegard, s. 301–310
Byglandsfjord, s. 449
, gnr. 66, s. 423–429
Dale, gnr. 56, s. 376–385
Eldhuset, gnr. 28, s. 180–186
Frøyrak, gnr. 55, s. 372–376
Frøysnes, gnr. 18 og 19, s. 130–142
Gakkestad, s. 148–151
Greibrokk, gnr. 58, s. 392–404
Hamre, gnr. 48, s. 311–313
Haugen nordre, gnr. 30, s. 191–196
Haugen syndre, gnr. 31, s. 196–198
Haugetveit, gnr. 23, s. 158–160
Hegland, gnr. 4 og 5, s. 30–48
Heistad, gnr. 10 og 11, s. 68–80
Horverak, gnr. 67, s. 429–436
Hovstad, gnr. 59, s. 404–407
Jordalsbø, s. 254–255

Kile, gnr. 17, s. 127–129
Klepp, gnr. 65, s. 420–423
Kolshus, gnr. 39, s. 262–267
Kroka, gnr. 3, s. 23–30
Krosstog, gnr. 41, s. 272–279
Kvåle, gnr. 36, s. 239–254
Lande, s. 385–386
Langeid, gnr. 2 og 3, s. 13–22
Lauvdal, gnr. 51–53, s. 320–351
Lidtveit, gnr. 22, s. 152–158
Lidi, gnr. 44, s. 287–288
Longerak, gnr. 54, s. 352–372
Moi, gnr. 12, s. 80–90
Nedre Lande, s. 390–392
Nedstoga, gnr. 27, s. 171–179
Nerhus, gnr. 43, s. 282–287
Nese, gnr. 35, s. 234–239
Neset, gnr. 68, s. 436–438
Nevesjordet, gnr. 61, s. 408–410
Nordenå, gnr. 20, s. 143–148
Nordgarden, gnr. 29, s. 187–190
Nørstebo, gnr. 38, s. 259–262
Nånes, gnr. 50, s. 317–319

Ose, gnr. 15, s. 111–123
Rosevall, gnr. 24, s. 160–163
Sandnes sokn, s. 130
Sandnes, s. 199
Sandnes nordre, gnr. 32, s. 199–207
Sandnes syndre, gnr. 33, s. 207–214
Setberg, gnr. 25, s. 163–165
Skjevrak, gnr. 49, s. 313–317
Skomedal, gnr. 34, s. 214–234
Skore, gnr. 16, s. 123–127
Skreland, gnr. 37, s. 255–259
Sordal, gnr. 7 og 8, s. 52–60
Stoplestog, gnr. 26, s. 165–171
Stuttstog, gnr. 42, s. 279–282
Såghus, gnr. 40, s. 267–272
Tveit, gnr. 9, s. 60–67
Tveitå, gnr. 64, s. 418–420
Vassend, gnr. 69, s. 438–448
Vrålsplass, gnr. 60, s. 407–408
Øvre Lande, gnr. 57, s. 386–390
Åkhus, gnr. 45, s. 289–295
Ånebjørg, gnr. 6, s. 48–52
Åraksbø, s. 143
Åsen, gnr. 62, s. 410–411

Kjelde