Gåseflåfjorden

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Gåseflåfjorden sett nordover frå Gåseflådammen.

Gåseflåfjorden er ein liten innsjø og oppdemd inntaksmagasin for Iveland kraftverk i Otra, sør-aust for Kilefjorden. Tillatt reguleringshøgde er mellom 167,30 (HRV) og 163,30 (LRV), totalt fire meter. Nord for Gåseflåfjorden ligg Øyna og Øynavatnet i Iveland. Områda sør for fjorden høyrer til Hægeland i Vennesla.

Før oppdemminga av Gåseflåfjorden på byrjinga av 1950-talet var det ein høgdeskilnad på om lag 11 meter mellom Kilefjorden og Gåseflåfjorden. Vatnet frå Kilefjorden rann ned i Gåseflåfjorden gjennom fossefallet Soga ved Kile. I dag gjer oppdemminga at heile strekninga frå Gåseflådammen i sørenden av Gåseflåfjorden til Fennefossen i Evje og Hornnes kan reknast som eitt vannspeil.

Nasjonal Sykkelrute nr. 3 følger den gamle traséen til Setesdalsbanen på vestsida av fjorden frå Gåseflådammen nordover til Kile.

Oppdemminga førte til at jernbanelinja til Setesdalsbanen ville kome under vatn i ei lengde av om lag 3 km. Det måtte derfor leggast ny linje, frå litt nedanfor Homevassevja til Sogelia, eit stykke nedanfor Soga. Det nye strekket blei om lag 5 km langt.

Kjelder

Eksterne lenker

Kart

Laster kart...