Faret

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Dei to Faretgardane ligg tett attmed Hornnes kyrkje. Hornnes (garden) til høgre i biletet. Foto: Irene Falck Jensen

Faret er ein gard (gardnr. 14) i Hornnes. Namnet kjem av "Far", som tyder overfartsstad. Dåsåna renn ut i Otra her, og ein måtte fare over ho når ein skulle langsetter dalføret på vestsida. Det var òg overfartsstad til austsida av Otra her.

Faret var frå først av ein husmannsplass under Hornnes. Truleg har Hornnes-garden hatt gravplassen sin på grunnen som no høyrer til Faret og Hornnes kyrkje. Ein gong etter 1661, men før 1668, blei Faret skild frå Hornnes-garden. Søfren Nielssøn, død 1688, er den første kjende eigaren. Han var skrivar i Vestre Robyggjelag frå 1662 til han døydde.

Bruk på garden

Andre bruksnummer under Faret

Kjelder