Demensteamet i Setesdal

Fra Setesdalswiki
Share/Save/Bookmark
Hopp til: navigasjon, søk
Demensteamet i Setesdal. Frå venstre: Koordinator Bjørn Harald Hagen, (Evje og Hornnes), Anna Elisabeth Fjose (Bygland), Oddveig Flåt Åvitsland (Evje og Hornnes), Aina C. Oksholen (Valle), rådgjevande lege Hallvard Mosdøl, (Valle) og Linda Reiulfsen (Bykle). .

Demensteamet i Setesdal er en del av Helseprosjekta i Setesdal som er etablert under Setesdal Regionråd. Teamet, som ble etablert høsten 2010, skal være en faglig ressurs ved mistanke om og behandling av demens. Når demensplanen er gjennomført i 2015, skal framtidens omsorgsutfordringer stå på dagsorden i kommuneplan og økonomiplan og ha spesiell fokus på personer med demens.

Bakgrunn[rediger]

Betydningen den demografiske utviklingen i Setesdal har på demensforekomsten er kartlagt i forstudien til Helseprosjekt Setesdal. Man gikk gjennom organiseringen av tjenestetilbudet til denne målgruppen i andre tilsvarende kommuner, hvor man hadde hatt postitive erfaringer både med demensteam og pårørendeskole. Konklusjonen i forstudien var at man burde videreføre et prosjekt som styrker tilbudet til demente og deres pårørende i regionen ved å etablere et interkommunalt tilbud.

Håpet er at etablering av et interkommunalt team innen demens vil kunne gi nyttige erfaringer ved etablering av tilsvarende team innen andre diagnosegrupper (KOLS, diabetes, palliativ omsorg osv.). Man vil da få erfaring knyttet til lærings- og mestringsarbeid gjennom etablering av pårørendeskole innen demens, noe som kan ha overføringsverdi og vil gi nyttig kunnskap når det gjelder interkommunalt samarbeid innen mange ulike fagområder.

Medlemmer[rediger]

Lege Hallvard Mosdøl fra Valle kommune er rådgivende lege for teamet.

Aktivitet[rediger]

Ved å opprette et slikt team, vil den enkelte medarbeider i en kommune ha noen å rådføre seg med når det kommer spørsmål om å utrede om en person har fått demens. En slik utredning starter som regel med at to av medlemmene i demensteamet i Setesdal går på heimebesøk og møter den aktuelle personen. Deretter får fastlegen rapporten og kan avgjøre hva som skal skje videre.

I tillegg til heimebesøk kan teamet stå for oppfølgingsmøte, informasjon og invitere til samlinger om tema som er relaterte til sykdommen. I 2011 er det planen å holde en pårørendeskole for å hjelpe pårørende til personer med demens med informasjon og å svare på spørsmål som de kan ha. Videre er planen å arrangere pårørendeskole en gang årlig dersom det etter evaluering viser å være behov.

Kilder[rediger]

Eksterne lenker[rediger]