Botnfjellet naturreservat

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Utsyn frå området ved Tjovhola sørover mot Byglandsfjord. Det er skogen t.v. i biletet og meir til som er verna.

Botnfjellet naturreservat i Bygland er oppretta ved kgl. res. 20. desember 2023. Enkelt sagt er verneområdet dalsida mellom BotnfjelletByglandsfjord og nordover til Eikefjellet ved Neset Camping. Det totale arealet er om lag 1 733 da. Tjuvhola ligg i nordre enden av området. Føremålet med vernet er bevaring av trua skogtypar; primært edellauvskog. Vernet er kome istand gjennom ordninga med frivillig vern av skog.

Kjelder

Kart

Laster kart...